มหาวิทยาลัยศูนย์พี่เลี้ยง

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้กำหนดพื้นที่การสนันสนุนผ่านศูนย์พี่เลี้ยง 8 แห่ง รับผิดชอบดูแลศูนย์ละ 10 โรงเรียน รวม 80 โรงเรียน ประกอบไปด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่อไปนี้

  •    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

หัวหน้าศูนย์ รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์    Email : kruyaivijai.trf@gmail.com

website : http://kruyaivijai.wordpress.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Krupoepanpanya

  •    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

หัวหน้าศูนย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม   Email : khunwatt@hotmail.com

website : – 

Facebook : https://www.facebook.com/pohpanpunya.sru

  •    มหาวิทยาลัยมหิดล  

หัวหน้าศูนย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม  Email : pjittam@gmail.com

website : – 

Facebook : https://www.facebook.com/groups/473791449333715

  •    มหาวิทยาลัยศิลปากร  

หัวหน้าศูนย์ ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์  Email : b_innawong@yahoo.com

website : http://www.pppysu.net/

Facebook : https://www.facebook.com/pohpanpunya.silpakorn

  •   มหาวิทยาลัยพะเยา  

หัวหน้าศูนย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ  Email :  prakobsirip@hotmail.com

website : http://pohpanpunya-phayao.com 

Facebook : https://www.facebook.com/poephunpanya.phayao

  •   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

หัวหน้าศูนย์ อ.ชุติมา คำบุญชู   Email : ongporlove83@gmail.com

website : –

Facebook : https://www.facebook.com/pohpanpunya.lampang

  •   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

หัวหน้าศูนย์ ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์   Email : insahee@yahoo.com

website : http://www.ubu.ac.th/~sme/pppy/index.php

Facebook : https://www.facebook.com/groups/526409367420353/

  •   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

หัวหน้าศูนย์ อ. ทิพวรรณ  พานเข็ม  Email : thiplover@hotmail.com

website : http://pohpanpunya-sisaket.com/

Facebook : https://www.facebook.com/PohpanpunyaSSKRU

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s