ข้อเสนอโครงการ..ศูนย์ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ปี 2553 ศูนย์ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ส่งข้อเสนอโครงการ 30 เรื่อง ดังนี้

1 การศึกษาความหลากหลายและความสามารถในการดูดซับไนเตรทของสาหร่ายขนาดใหญ่ที่พบบริเวณแหล่งน้ำทิ้ง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
2 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้สาหร่ายขนาดใหญ่ในการลดปริมาณฟอตเฟตในน้ำทะเล
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะกอนดินและการแพร่กระจายของหอยกระปุก ( RIDGED VENUS CLAM) บริเวณหาดท่าวังและเกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง   จ.ชลบุรี
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหาดถ้ำพังและหาดท่าวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
5 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแนวปะการัง บริเวณเกาะร้านดอกไม้ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
6 การศึกษาความหลากหลายของชนิดเห็ดทะเลบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น
7 การศึกษาคุณภาพของน้ำทะเลบริเวณหาดท่าล่างและหาดท่ายายทิม  อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
8 การทดลองใช้น้ำมันกานพลู (clove oil) เพื่อลดการบาดเจ็บของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina) ในระหว่างเตรียมการขนส่ง
9 การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของตะกั่วต่อการตายลูกปลากะพงขาว
10 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนสัตว์  บริเวณหาดท่าวังกับหาดถ้ำพัง เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของเกาะสีชัง
11 ศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของแคดเมียมต่อการตายของลูกปลากะพงขาว
12 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช
13 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณขยะและสารอินทรีย์ในระบบนิเวศหาดทรายชายฝั่งทะเลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
14 ความเป็นพิษของแอมโมเนียที่ส่งผลต่อลูกปลากะพงขาว
15 การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของหอยตาวัว (Tnurbo broeus)
16 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ ที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ คุณภาพน้ำ บริเวณเกาะสีชังและเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี
17 การศึกษาความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดท่าวังและหาดถ้ำพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
18 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศหาดทราย บริเวณเกาะขามใหญ่ อ.เกาะ  สีชัง จ.ชลบุรี เพื่อจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
19 การศึกษาความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนของสาหร่ายผักกาด (Ulva rigida C. Agardh) และสาหร่ายเม็ดพริกไทย (Caulerpa lentillifera J. Agardh)
20 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์กับคุณภาพน้ำในระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณหาดท่าล่างและหาดท่ายายทิม อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
21 การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบางประการ ปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดและ Escherichia Coli ในเขตว่ายน้ำบริเวณชายหาดถ้ำพัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
22 การศึกษาความหลากหลายของหอยทะเลฝาเดียว (Gastropod) บริเวณหาดท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
23 การทดลองใช้สาหร่ายทะเลขนาดใหญ่เพื่อลดปริมาณไนโตรเจนรวมในน้ำทะเล
24 การศึกษาทรัพยากรปูม้า ( Portunus pelagicus)ที่ได้จากการจับด้วยอวนจมปูบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
25 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในระบบนิเวศหาดทราย เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
26 การศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณท่าวัง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
27 การศึกษาผลของฟอสเฟทต่อการเจริญและองค์ประกอบของแพลงก์ตอนพืชธรรมชาติ ณ เกาะสีชัง ชลบุรี
28 ศึกษารูปแบบและเปอร์เซ็นต์การครอบคลุมพื้นที่ของปะการัง  บริเวณเกาะร้านดอกไม้ จ.ชลบุรี
29 การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชบริเวณท่าล่างและท่ายายทิมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
30 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างเหงือกของสัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา(Mollusca) ชนิดเกาะอยู่กับที่ที่พบในบริเวณต่างๆ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s