ข้อเสนอโครงการ..ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน

ปี 2553 ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน  ส่งข้อเสนอโครงการ 36 เรื่อง ดังนี้

1 ประสิทธิภาพของเตาแก๊สชีวมวล
2 การขึ้นรูปเชื้อเพลิงแข็งจากผงถ่านที่ได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร
3 ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการลดกรดและกำจัดยางเหนียวโดยกระบวนการปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน
4 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วที่ผ่านการลดกรดไขมันอิสระโดยใช้ถังปฏิกรณ์ขนาด 10 ลิตรด้วยกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชัน
5 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการลดกรดและกำจัดยางเหนียวด้วยคลื่นอัลตราโซนิก
6 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูด้วยคลื่นไมโครเวฟ
7 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วด้วยไมโครเวฟ โดยเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยา,แอลกอฮอล์,เวลาและกำลังไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
8 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยคลื่นไมโครเวฟ
9 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรร่วมกับใบยางพาราและมูลสุกรร่วมกับทางปาล์ม
10 ศักยภาพการผลิตก๊าชชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย์
11 การผลิตก๊าชชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย์1
12 การผลิตก๊าชชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย์2
13 ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษผักและผลไม้
14 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษผักและผลไม้
15 การหาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษผักและผลไม้
16 ผลของน้ำยาล้างจานต่อศักยภาพการผลิตก๊าซ ชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย์
17 เครื่องมือวัดความเร็วลม1
18 เครื่องมือวัดความเร็วลม2
19 ศึกษาเครื่องมือวัดความเร็วลม1
20 ศึกษาเครื่องมือวัดความเร็วลม2
21 พัฒนาเครื่องมือวัดความเร็วลม
22 การสร้างเครื่องวัดความเร็วลมแบบกังหันลมแกนตั้งจากกระป๋องน้ำอัดลม
23 การสร้างเครื่องมือวัดความเร็วลม
24 การอบแห้งกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงด้วยเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
25 การอบแห้งมะม่วงด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอุโมงค์
26 การอบแห้งมะม่วงด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
27 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งขนุนด้วยระบบผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์
28 การอบแห้งปลากระบอกด้วยรังสีอินฟราเรดและแสงอาทิตย์ร่วมกับลมร้อน
29 การอบแห้งใบบัวบกด้วยรังสีอินฟราเรด และพลังงานแสงอาทิตย์
30 วิเคราะห์การหาค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารไม้
31 การเปรียบเทียบสีของหลังคาบ้านที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในบ้าน
32 การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสุกรร่วมกับกากตะกอนดีแคนเตอร์จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
33 การผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชผักร่วมกับส่วนผสมของมูลสุกรและมูลโค
34 การผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ใบยางพาราร่วมกับมูลโคและมูลสุกร
35 การศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษผักร่วมกับมูลสุกร
36 การศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้มูลสุกรเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นแบบกะและแบบกึ่งกะ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s