ข้อเสนอโครงการ..ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์

ปี 2553 ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์  ส่งข้อเสนอโครงการ 27 เรื่อง ดังนี้

1 คู่มือจำแนกซากดึกดำบรรพ์พืช : กรณีศึกษาตัวอย่างจากคลังเก็บซากดึกดำบรรพ์ พิพิธภัณฑ์  สิรินธร และเส้นทางทัศนศึกษา วันที่ 8 – 10 เมษายน 2553
2 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ที่มีสารประกอบกำมะถัน
3 การศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
4 ความหลากชนิดของฉลามน้ำจืดในแหล่งขุด ค้นลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
5 การศึกษาศักยภาพเบื้องต้นแหล่งขุดค้นภูเค็ง อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
6 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ที่มีสารประกอบ กำมะถัน
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรอยตีนกับความยาวลำตัวของสัตว์ปีก กรณีศึกษาไก่ ไก่งวง และนกยูงเพื่อประเมินขนาดลำตัวของไดโนเสาร์ กลุ่มเทอโรพอด
8 การเกิดซากดึกดำบรรพ์ของแหล่งขุดค้นภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
9 การศึกษาความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหมวดหินเสาขัวแหล่งขุดค้นภูพอก จังหวัดสกลนคร และสภาพแวดล้อมโบราณยุคครีเตเชียสตอนต้น
10 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของฟันฉลาม และการวาดแบบจำลองการจัดเรียงตัวของฟันฉลามสกุล Thaiodus ruchaeที่พบในแหล่งขุดค้นโคกผาส้วม  จังหวัดอุบลราชธานี
11 ศึกษาชิ้นกระดูกของปลากระดูกแข็งจากแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
12 นิเวศวิทยาบรรพกาลแหล่งห้วยน้ำสวยภักดี ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
13 การศึกษาการลำดับชั้นหินในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยบ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ในแหล่งขุดค้นภูน้อย อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
15 ศึกษาลักษณะการเรียงตัวและการกระจายตัวของกระดูกไดโนเสาร์กินพืชซอโรพอด แหล่งขุดค้นภูน้อย ตำบลดินจี่  อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
16 ศึกษาลักษณะ และชนิดของหินตามเส้นทางทัศนศึกษาโครงการครุวิจัยรุ่นที่ 5 จังหวัดขอนแก่น จังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดเลย
17 การศึกษาสภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากชนิดของซากดึกดำบรรพ์ บริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
18 การอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังในแหล่งขุดค้นภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
19 ศึกษาลำดับชั้นหินในแหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกสนาม ตำบลดินจี่  จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะแผ่นฟันปลาปอดจากแหล่งภูน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ กับแหล่งภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ และแหล่งช่องชาด จังหวัดหนองบัวลำภู
21 การสะสมตัวของตะกอน กับการเก็บรักษาสภาพซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณหลุมขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
22 คู่มือจำแนกความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ปรากฏตามเส้นทางทัศนศึกษา กาฬสินธุ์ – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองบัวลำภู – เลย
23 ศึกษาและเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกซากดึกดำบรรพ์ปลากระดูกแข็งจากแหล่งขุดค้นภูน้อย อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ กับซากดึกดำบรรพ์ปลากระดูกแข็ง จากแหล่งภูน้ำจั้น อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
24 การศึกษาการลำดับชั้นหินในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ภูปอ บ้านนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
25 การเปรียบเทียบลำดับชั้นหินบริเวณแหล่งซากดึกดำบรรพ์โคกสนาม ภูน้อย และภูปอ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
26 การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางธรณีวิทยาของชั้นหินที่พบซากดึกดำบรรพ์
27 การศึกษา และเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาของกระดูกไดโนเสาร์กลุ่มซอโรพอด เทอโรพอด และสัตว์ปีกที่พบในปัจจุบัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s