ข้อเสนอโครงการ..ศูนย์ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

ปี 2553 ศูนย์ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร  ส่งข้อเสนอโครงการ 28 เรื่อง ดังนี้

1 ผลของการเติมส้มแขกและเกลือต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้
2 ผลของการเติมส้มแขก (Garcinia atroviridis) ต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้
3 ผลของปริมาณเกลือต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้
4 ผลของการลวกเครื่องเทศที่ใช้ทำเครื่องแกงส้มต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้
5 ผลของชนิดของกระเทียมต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้
6 ผลของสารสกัดจากต้นใบหมาหลงต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้
7 การพัฒนาสูตรลูกอมมะขามหวานขั้นต้น
8 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าอบแห้ง
9 ผลของการปรับสภาพข่าก่อนการทำแห้งและการให้ความร้อนในตู้อบไมโครเวฟร่วมกับการทำแห้งในตู้อบลมร้อนต่อคุณภาพของข่าแห้ง
10 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟต่อคุณภาพของขิงแห้งจากการทำแห้งแบบออสโมติก
11 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขิงแช่อิ่มกึ่งแห้งสำหรับนักเรียน
12 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มะระขี้นกแช่อิ่มกึ่งแห้ง
13 ผลของปริมาณสารเชื่อมต่อลักษณะเครื่องแกงคั่วกลิ้งชนิดก้อน
14 ผลของชนิดของสารเชื่อมต่อลักษณะเครื่องแกงคั่วกลิ้งชนิดก้อน
15 ผลของความเข้มข้นในการรมสาร 1-MCP ต่อการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยนางพญา
16 ผลร่วมของความเข้มข้นและระยะเวลาการรมสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่อการสุกของผลกล้วยนางพญา
17 ผลของระยะเวลาการรมสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่อการสุกของผลกล้วยนางพญา
18 ผลของปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อการผลิตวุ้นสวรรค์
19 ผลของปริมาณน้ำตาลที่มีผลต่อการผลิตวุ้นสวรรค์
20 ผลของปริมาณหัวเชื้อ  Acetobacter xylinum ที่มีผลต่อการผลิตวุ้นสวรรค์
21 ผลของปริมาณน้ำตาลที่มีต่อการหมักไวน์สับปะรด
22 ผลของปริมาณหัวเชื้อยีสต์ต่อการผลิตไวน์สับปะรด
23 ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าปรุงรส
24 ผลของการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าอบกรอบสามรส
25 ผลของการเตรียมเห็ดนางฟ้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทรงเครื่อง
26 ผลของอุณหภูมิและเวลาของน้ำใน การ แช่ข้าวต่อคุณภาพการหุงข้าวสุก
27 ผลของน้ำมะนาวต่อความนุ่มของข้าวปทุมธานี 1 และข้าวผสมระหว่างข้าวปทุมธานี 1 กับข้าวหอมนิลหุงสุก
28 การศึกษาผลร่วมระหว่างผสมส่วนผสมของข้าวและปริมาณที่ใช้ต่อคุณภาพของข้าวสุก
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s