บทความวิจัย…ครุวิจัยพลังงาน

ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน จำนวน  32  เรื่อง

ดาวน์โหลด ชื่อบทความวิจัย ชื่อนักวิจัย/โรงเรียน
1 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากการหมักมูลสุกรร่วมกับใบยางพาราและมูลสุกรร่วมกับทางปาล์ม จรูญ/บ้านนาทองสุก และคณะ
2 การผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ใบยางพาราร่วมกับมูลโคและมูลสุกร ไพศาล/หนองสูงสามัคคีวิทยา
3 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกากตะกอนดีแคนเตอร์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มร่วมกับมูลสุกร จุรีย์/บ้านคลองโตน
4 ผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชผักร่วมกับส่วนผสมของมูลสุกรและมูลโค ชาญ/บ้านตากประชาวิทยาคาร
5 การศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษผักร่วมกับมูลสุกร รุ่งนภา/หลวงพ่อปานคลองด่าน
6 การศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่าโดยใช้มูลสุกรเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นแบบกะและแบบกึ่งกะ ลาแพน/ราชประชานุเคราะห์ 25
7 ผลของน้ำยาล้างจานต่อศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย์ ขจรศักดิ์/ศรีบรรพตพิทยาคม
8 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักเศษผักผลไม้และเปลือกกล้วยเล็บมือนาง วรรณกร/คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์  และคณะ
9 ผลของขนาดอนุภาคต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารอินทรีย์ กิตติชัย/บึงโขงหลงวิทยาคม และคณะ
10 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการลดกรดและกำจัดยางเหนียว กุณศิราณี/อนุบาลวัดพระพุทธบาท4  และคณะ
11 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการลดกรดและกำจัดยางเหนียวด้วยคลื่นอัลตราโซนิก ชนะศึก/จัตุรัสวิทยาคาร
12 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันหมูด้วยคลื่นไมโครเวฟ ณวลน้อย/มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
13 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านการลดกรดและกำจัดยางเหนียวด้วยคลื่นไมโครเวฟ นิตยา/บ้านหลักด่าน
14 กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วชนิดกรดไขมันอิสระสูงด้วยถังปฏิกรณ์ขนาด 10 ลิตร กรรณิกา/สังวาลย์วิท7  และคณะ
15 การลดกรดไขมันอิสระในน้ำมันปาล์มดิบชนิดหีบรวมด้วยคลื่นไมโครเวฟ ปัทมา/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
16 เครื่องมือวัดความเร็วลมโดยใช้มอเตอร์ เจริญรัตน์/บ้านตะโละสะมีแล
17 เครื่องมือวัดความเร็วลมจากมอเตอร์ ดวงแข/สภาราชินี ตรัง
18 เครื่องวัดความเร็วลมจากขวดน้ำพลาสติก นพกนก/วัดปากประ สนง.เขตพัทลุง
19 การสร้างเครื่องมือวัดความเร็วลมอย่างง่าย ภัชรินทร์/บ้านบางฉาง
20 เครื่องมือวัดความเร็วลมจากมอเตอร์หัวอ่านซีดี ยุทธศาสตร์/บ้านต้องโคกกะแซ
21 เครื่องมือวัดความเร็วลมจากกระป๋องน้ำอัดลม สิรภพ/เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
22 เครื่องวัดความเร็วลมแบบลูกถ้วย อนุจิตร/นิคมควนขนุนวิทยา
23 การเปรียบเทียบสีกระเบื้องหลังคาบ้านที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในบ้าน ไฟซอล/วัดโมคลาน  และคณะ
24 การวิเคราะห์หาค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารไม้ ปรีชา/สาธิต ม.ราม  และคณะ
25 การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งขนุนด้วยระบบผสมผสานกับพลังงานแสงอาทิตย์ เฉลิม/บ้านใสถิน  และคณะ
26 การอบแห้งปลากระบอกด้วยรังสีอินฟาเรด ลมร้อนและระบบพลังงานไฮบริดระหว่างรังสีอินฟาเรดร่วมกับลมร้อน สมาแอ/บ้านตะโละสะมีแล
27 การอบแห้งใบบัวบกด้วยรังสีอินฟาเรด สลิลลา/บ้านดอนเงิน
28 ประสิทธิภาพการอบแห้งมะม่วงด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ กฤตินันท์/บ้านโคกสนวน
29 การอบแห้งกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงด้วยเครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นิตยา/เปือยน้อยศึกษา
30 การอบแห้งมะม่วงด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ พรรณิภา/ม่วงไข่พิทยาคม
31 การศึกษาเตาแก๊สชีวมวลสำหรับจัดการเรียนการสอน รณภบ/จะนะชนูปถัมภ์  และคณะ
32 การขึ้นรูปเชื้อเพลิงแข็งจากผงถ่านที่ได้จากเศษวัสดุทางการเกษตร รณภบ/จะนะชนูปถัมภ์ และคณะ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s