บทความวิจัย…ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

ศูนย์ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร(อาหาร) จำนวน  28  เรื่อง

1 ผลของความเข้มข้นของสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่อการสุกของผลกล้วยนางพญา วรลักษณาวลัย/บ้านวังตง
2 ผลของชนิดสารเชื่อมต่อลักษณะเครื่องแกงคั่วกลิ้งชนิดก้อน อุษณี/ศิริพงษ์วิทยา
3 ผลของปริมาณสารเชื่อมต่อลักษณะเครื่องแกงคั่วกลิ้งชนิดก้อน รัชนี/วรพัฒน์
4 ผลร่วมของความเข้มข้นและระยะเวลาการรมสาร 1- เมธิลไซโคลโพรพีน
ต่อการสุกของผลกล้วยหอมทอง
วัฒนา/เบิดพิทยาสรรค์
5 ผลของระยะเวลาการรมสาร 1-เมธิลไซโคลโพรพีนต่อการสุกของผลกล้วยนางพญา วารุณี/ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
6 ผลของการปรับสภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟต่อคุณภาพของขิงแห้ง
จากการทำแห้งแบบออสโมติก
ธนาธิป/ไทยรัฐวิทยา ๘๐
7 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าอบแห้ง ธมกร/วัดโคกพุทรา
8 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขิงแช่อิ่มกึ่งแห้ง บรรเจิด/อนุบาลปางมะผ้า
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมมะขามหวาน พิรุณพร/บ้านหัวเมือง
10 ผลของการปรับสภาพข่าก่อนการทำแห้งในตู้อบลมร้อนต่อสีและกลิ่นรสของข่าแห้ง พุทธพงษ์/เมืองนครพนม
11 ผลของการลวกในสารละลายด่างก่อนการทำแห้งแบบออสโมติคต่อคุณภาพของมะระขี้นกแช่อิ่มกึ่งแห้ง ยูวารีเยาะ/บ้านปลักปลา
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำใสน้ำสับปะรดโดยใช้เอนไซม์เพคติเนส มยุรี/หวังดี
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำใสน้ำส้มโดยใช้เอนไซม์เพคติเนส พัศยา/ทุ่งตะโกวิทยา
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำใสน้ำแอปเปิ้ลโดยใช้เอนไซม์เพคติเนส วารุณี/ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
15 ผลของปริมาณน้ำตาลที่มีต่อการหมักไวน์สับปะรด ยุพาพรรณ/หกสิบพรรษาพิทยาคม
16 ผลของปริมาณหัวเชื้อยีสต์ต่อการผลิตไวน์สับปะรด สุธีปกา/การเคหะท่าทราย
17 ผลของการเติมส้มแขกและเกลือต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้ ซูเฟียน/บ้านตันหยง
18 ผลของการเติมส้มแขก (Garcinia atroviridis) ต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้ นฤนาท/ชุมชนบ้านน้ำดิบ
19 ผลของปริมาณเกลือต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้ วัฒนาพร/เกาะแต้วพิทยาสรรค์
20 ผลของการลวกเครื่องเทศที่ใช้ทำเครื่องแกงส้มต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้ ศักดิ์ระพี/คลองยาประชานุสรณ์
21 ผลของชนิดของกระเทียมต่อการยืดอายุของเครื่องแกงส้มภาคใต้ ศิริพร/บ้านท่าคุระ
22 ผลของการเติมใบหมาหลงต่ออายุการเก็บรักษาเครื่องแกงส้มภาคใต้ สาโรจน์/ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
23 ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าปรุงรส ถาวร/วัดหอยกัน
24 ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้ากรอบสามรส บุณยวรีย์/บ้านโคกหาร
25 ผลของอุณหภูมิและเวลาของน้ำในการแช่ข้าวต่อคุณภาพการหุงข้าวสุก ยงจิตร/โคกล่ามพิทยาคม
26 ผลของการเตรียมเห็ดนางฟ้าต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าทรงเครื่อง วรินรำไพ/นางรองพิทยาคม
27 ผลของน้ำมะนาวต่อความนุ่มของข้าวปทุมธานี 1 และข้าวหอมนิลหุงสุก สุทิน/ภู่วิทยา
28 ผลของปริมาณน้ำที่ใช้หุงข้าวต่อคุณภาพของข้าวสุกจากข้าวกล้องหอมนิล อัตตพงษ์/กุดชุมวิทยาคม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s