เวทีนำเสนอผลงานระดับประเทศ ประจำปี 2557

เพาะพันธุ์ปัญญา : เพื่อปัญญาที่งอกงามของครูและนักเรียน
เวทีนำเสนอผลงานระดับประเทศ ประจำปี 2557

ผลงานโครงงานฐานวิจัย
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปี 2556-57 พัฒนานักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายจำนวน 2,628 คน  โดยมีครูเข้าร่วม 761 คน มีโรงเรียนเข้าร่วม 75 โรงเรียน ทำโครงงานฐานวิจัย (RBL) ทั้งสิ้น 738 โครงงาน  แต่ละโรงเรียนทำทั้งห้อง (1 ห้อง) โดยใช้ประเด็นหลักเดียวกัน แต่มี 10 โครงงานย่อยในสาระวิชา 3 กลุ่ม คือ  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์-เศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์-ประวัติศาสตร์

ในปีนี้ โครงงานทั้งหมดแบ่งออกเป็นโครงงานเกี่ยวกับอาชีพ 439 (59.5%) โครงงานระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 214 โครงงาน (29%) และวัฒนธรรม 85 โครงงาน (11.5%)

การประชุมระดับประเทศครั้งนี้ ได้นำเสนอ 8 โครงงาน ที่คัดเลือกจากศูนย์พี่เลี้ยง 8 มหาวิทยาลัย (ม.มหิดล ม. ศิลปากร ม. อุบลราชธานี มรภ. ศรีสะเกษ ม. พะเยา มรภ. ลำปาง ม. สงขลานครินทร์ และมรภ. สุราษฎร์ธานี)

ผลงานนำเสนอทั้ง 8 โครงงาน ได้แก่

หนังสือเรื่องเล่าครูและนักเรียน (Reflection) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 1

สรุปความคิดที่กินใจของครูและนักเรียน (Quotation) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ปีที่ 1

ผลการประกาศรางวัล  คลิกเพื่อชมวิดีโอ

คำประกาศรางวัลโครงงานฐานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาชนะเลิศ ประจำปี 2557

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s