โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

การดำเนินโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” จะเป็นการทำงานร่วมกับครูและนักเรียน โดยครูจะเน้นการเปลี่ยนระบบคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนให้เน้นการสอนด้วยโครงงานบนฐานวิจัย กระบวนการพัฒนาครูจะดำเนินการภายใต้การดูแลของศูนย์พี่เลี้ยง (Coaching Team) สำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเน้นไปที่ระดับมัธยมศึกษา ทั้งในสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์/ศิลปศาสตร์

การนำร่องปีแรกนั้น โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้กำหนดพื้นที่สำหรับการสนับสนุนทุนผ่านศูนย์พี่เลี้ยง 8 แห่ง รับผิดชอบดูแลศูนย์ละ 10 โรงเรียน รวม 80โรงเรียน ประกอบไปด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดดังนี้ (สกว. กำหนดขยายศูนย์พี่เลี้ยงให้คลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศใน 6 ปี)

มหาวิทยาลัยศูนย์พี่เลี้ยง

โรงเรียนจังหวัดเป้าหมาย

สงขลานครินทร์รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์  โทร 074-287207https://kruvijai.wordpress.com

Email : kirirat.pairoj@gmail.com

สงขลา  สตูล  พัทลุง
ราชภัฎ สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี
มหิดลดร.น้ำค้าง  ศรีวัฒนาโรทัยEmail : notease24@gmail.com สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร
ศิลปกรนายธนพ  ทังสุนันทน์Email : th.thanop@gmail.com นครปฐม  ราชบุรี
อุบลราชธานีดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ  Email  scnadhdi@ubu.ac.thfacebook.com/nadh.ditcharoen อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ยโสธร
มรภ. ศรีสะเกษอาจารย์ทิพวรรณ  พานเข็มEmail : thiplover@hotmail.com ศรีสะเกษ  สุรินทร์
มรภ. ลำปางอาจารย์ชุติมา  คำบูญชู   Email :ongporlove83@gmail.com ลำปาง  ลำพูน  แพร่
พะเยาดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจEmail : prakobsirip@hotmail.com พะเยา  เชียงราย

โรงเรียนจังหวัดเป้าหมาย คือ โรงเรียนที่สอนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในสังกัด สพฐ., อปท. และเอกชน

ทั้งนี้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ได้กำหนดให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.pohpanpunya.comหรือ http://www.เพาะพันธุ์ปัญญา.com (ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา) (คาดว่าจะสามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ได้ในปลายสัปดาห์หน้า)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s