ค่าเฉลี่ยเด็กไทยอ่อนวิชา “วิทย์-คณิต” อยู่อันดับ 49 ของโลก

         ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เด็กไทย พบว่า อยู่อันดับที่ 49 จากการประเมินคะแนนเด็ก 65 ประเทศทั่วโลก สาเหตุเกิดจากการรูปแบบการสอนยังไม่มีการบูรณาการถึงการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ขณะที่การประเมินผลการเรียนรู้ กลับพบว่า ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและโอกาสทางการศึกษาของเด็ก

จากงานประชุม “การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย” ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งตัวแทนครูทั่วประเทศ เห็นว่า การพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควรเริ่มวางหลักสูตรการสอนที่เด็กเข้าถึงง่าย

คลิก ชมวีดีโอ

 

ที่มา : ข่าวการศึกษา ไทยพีบีเอส วันที่ 27 ส.ค. 55

แนะนำโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงการใหม่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน (สกว) และธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จำกัด โครงการนี้เน้นการพัฒนา “ทักษะกระบวนการทางปัญญา” เพื่อให้ลูกหลานมีความเข้มแข็งทั้งทางจิตใจและความรู้  ก้าวสู่อนาคตของชาติอย่างยั่งยืน

ดูคลิปแนะนำโครงการที่  http://www.youtube.com/watch?v=O8AX_Ry6M8c&feature=share

ไพโรจน์  คีรีรัตน์

ทีมพี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หาดใหญ่

ข่าว​เพาะพันธุ์ปัญญา

กสิกรไทยจับมือ สกว. ทุ่ม 80 ล้านบาท หนุนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้รู้คิด รู้วิจัย รักชุมชน

ธนาคารกสิกรไทย สืบสานปณิธานการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สก ว.) เปิดโครงการ “เพาะพันธุ์ปัญญา” หนุนสร้างยุววิจัยด้วยการคิดอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัยและมีจิตสำนึก รักชุมชน นำร่องปีแรก 8 จังหวัด 80 โรงเรียน ก่อนขยายทั่วประเทศใน 6 ปี

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่