ครุวิจัยไดโนเสาร์-17 (ครูทวีทรัพย์) : จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

ทวีทรัพย์ โพธิสมภาร
โรงเรียนบ้านหนองบัว  จังหวัดเพชรบูรณ์
E-mail: tpotisompan@gmail.com
ครุวิจัยไดโนเสาร์ ปี 2553

การเข้าร่วมโครงการครุวิจัย สกว. นอกจากความรู้และทักษะการวิจัย  ยังทำให้มีเครื่อข่ายเพื่อนครูครุวิจัยทั่วประเทศไทย ที่พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้  ที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  

การเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ทำให้มีความมั่นใจ มีรู้ใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้นักเรียนฟัง    ตอบคำถามนักเรียนได้กว้างและลึกยิ่งขึ้น  ขยายผลสู่การเรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน มีแนวคิดในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐาน ดังในภาพตัวอย่างบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนบางส่วน ดังนี้

1. สื่อการเรียนการสอน

 นักเรียนให้ความสนใจในสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดทำ  รวมถึงสื่อที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำด้วย   มีตัวอย่างฟอสซิลและหิน  หนังสือรูปภาพสวยๆ ที่ได้รับจากศูนย์พี่เลี้ยง นำไปจัดแสดงในวันวิทยาศาสตร์ ทำให้เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน ทั้งเด็กเล็กและเด็กโตได้เป็นอย่างดี

2. กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

สื่อการเรียนการสอนที่ครูใช้ในห้องเรียน สามารถขยายผล กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจเรียนมากยิ่งขึ้น   เป็นนักสำรวจที่คอยสังเกต หาฟอสซิลและก้อนหินลักษณะต่างๆ ภายในชุมชน   และเก็บตัวอย่างมาให้ครูและเพื่อน ช่วยดูว่าเป็นหินชนิดไหน ใช่ฟอสซิลหรือไม่  ปรากฏว่านักเรียนสำรวจพบฟอลซิลของซิวฟูลินิด ในก้อนหินที่เก็บมาจากถ้ำ  และนำมาจัดแสดงในวันวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐาน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นพื้นฐาน   ให้นักเรียนเริ่มต้นด้วยการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยในอนาคต  บันทึกผลลงในสมุดเล่มเล็กที่ทำด้วยตนเอง  ร่วมจัดแสดงผลงานในวันวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s