ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-13 (ครูเกศินี): นำสิ่งเรียนรู้ ไปจุดประกายการทำโครงงาน

เกศินี  อินถา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย
E-mail: inta.chem@hotmail.com
ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

เรื่องเล่า  การนำความรู้จากการอบรมครุวิจัย กลับไปใช้ในโรงเรียน

จากความประทับใจและประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมโครงการครุวิจัย สกว. ทำให้ดิฉัน ของเรียกแทนตัวเองว่าครูแตน…มีความคิดว่า เมื่อกลับไปโรงเรียนแล้วจะต้องนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ให้ได้….

เริ่มจาก….การนำความรู้ บรรยากาศ และสิ่งดีๆ ที่ได้ทำกิจกรรม ไปบอกเล่าให้กับคุณครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ก่อน (ขอบอกทุกคน อิจฉาเราเป็นแถว) จากนั้นก็ได้ไปเล่าให้กับนักเรียนฟัง (นักเรียนตื่นเต้นกันใหญ่เลย) แล้วก็เริ่มนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์     กับนักเรียน ม.ต้น และม.ปลาย และในช่วงนั้นมีโครงการยุววิจัยยางพารา ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยยางพาราให้กับครูและนักเรียน  ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงมีแนวคิดที่จะใช้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้น ให้นักเรียน ม.ปลาย รู้จักการทำวิจัยกันมากขึ้น โดยครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ มาให้ความรู้เรื่อง“หลักการทำโครงงาน (วิจัย)” ซึ่งเป็นเหมือนการจุดประกายให้ครูนักเรียนมีความสนใจ ในการทำโครงงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ…มีโครงงานวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมาย นักเรียนกว่า 4 กลุ่มที่ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานวิชาการกลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย นักเรียน 2 กลุ่มได้รับทุนการทำวิจัยในโครงการยุววิจัยยางพารา และมีการจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์(เชิง)สุขภาพ โดยนักเรียนชั้น ม.5 เป็นผู้ดำเนินการ……..จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้นักเรียนซึมซับการวิจัยได้มากขึ้น นักเรียนเริ่มมีการนำกระบวนการวิจัย มาใช้ในการแก้ปัญหาในการทำโครงงาน และในชีวิตประจำวันมากขึ้น

ขอบคุณโครงการครุวิจัย สกว. ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในรั้วแม่จันวิทยาคม…

ครูแตน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s