ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-9 (ครูชัยเรือง) : ฝึกคิดเป็นระบบ สร้างสงสัย และหาคำตอบเอง

ชัยเรือง  ชัยคลัง
โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ จังหวัดสกลนคร
E-mail: chai.kang3@gmail.com
ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

เล่าถึงประสบการณ์ที่กลับมาจากอบรม “ครุวิจัย53”

ถ้าให้ผมเล่าถึงประสบการณ์ ที่ได้จากการอบรมครุวิจัยในครั้งนี้ เทียบกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ผมว่านักเรียนหลายคนคงสงสัย  ว่าก่อนไปอบรมและหลังอบรม อะไรทำให้ผมเปลี่ยนไป  ทำไม่ “ครูชัยเรือง” ชอบพูดสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ตัวของนักเรียน นำมาเปรียบเทียบ หรือนำสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวของนักเรียน มาอธิบายเป็นสื่อ พูดให้เห็นภาพ  มองเห็นภาพสิ่งที่บรรยาย และนักเรียนหลายคนเห็นว่า การเรียนการสอนในห้องเรียนเปลี่ยนไป

จากเดิมเคยสอนโดยใช้ครูเป็นหลัก แต่ครั้งนี้ กับพูดให้นักเรียนคิด สงสัย ให้หาคำตอบเอง โดยให้นักเรียนหลายๆ คนในห้องเรียน พูดหาคำตอบของเนื้อหาในบทเรียนแทนที่ ครูจะบอกว่า สรุปเนื้อหาสาระเป็นอย่างไร แต่กลับไม่ใช่เพราะครูให้นักเรียนหาคำตอบเอง และสรุปเป็นองค์ความรู้ ที่ได้จากตัวนักเรียนเอง หรือในบางครั้ง กลับถามนักเรียนหลายๆคนในคำถามเดี่ยวกัน ทำให้นักเรียนที่เคยนั่งเงียบ กลับพยายามคิดตาม เพราะกลัวว่าครูจะถาม ทำให้นักเรียนส่วนนี้ฝึกคิดตาม และกล้าที่จะตอบคำถามครูมากขึ้น ทำให้เด็กนักเรียนเริ่มคิดเป็น คิดอย่างเป็นระบบ จากการถามของครู เกิดความสงสัยและไปหาคำตอบ มาเล่าให้เพื่อนฟังและมาเล่าให้ครูฟังด้วย

ผมเริ่มที่จะฝึกให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น เริ่มที่จะให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาสอนมากขึ้น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิด รูปแบบการสอนเริ่มเปลี่ยน ผมคิดว่านักเรียนคงได้รับความรู้มากพอ…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s