ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-8 (ครูอรุณภา) : สอนศิษย์เณรน้อย ทำโครงงานของเล่นวิทยาศาสตร์

อรุณนภา  คำแอ
โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
ศูนย์ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2553

ล้อมวง (เล่า)……ชาว “We Kru” 2

วงเล่าเรื่องวงนี้เป็นวงเล่าเล่อเรื่องวงที่ 2 ที่เริ่มต้นจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากโครงการครุวิจัย  ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วก็นำเอาประสบการณ์ที่ได้รับ มาถวายความรู้แด่นักเรียนเณรน้อยทั้งหลาย โดยการนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมอยู่  โดยเริ่มจากให้นักเรียนรู้จักกับกระบวนการคิด ที่แตกต่างจากกระบวนการคิดที่เคยคิดมา แล้วให้นักเรียนเลือกทำ”โครงงานของเล่นวิทยาศาสตร์” หรือเลือกทำการทดลอง 1 เรื่อง โดยที่ครูจะไม่กำหนดให้นักเรียน ให้นักเรียนนำเสนอผลงงานของตนเอง ไม่มีข้อกำหนดว่าทำเป็นกลุ่ม หรือว่าทำเดี่ยว แล้วแต่ความสมัครใจของนักเรียนและเพื่อนเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดว่า งานใดควรใช้คนและแรงน้อง ในการทำ งานใดควรใช้การระดมความคิดกัน ผ่านไป 1 อาทิตย์  แล้วให้แต่ละคน แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวความคิดของตนเอง ว่าจะทำอะไร

บางกลุ่มเลือก “ทำกลองจากวัสดุเหลือใช้”  “ทำเรือดำน้ำ” เนื่องจากเห็นว่าบาตร ฝาบาตร และถังใส่น้ำขนาดต่างๆ ถูกทิ้งไว้ในบริเวณโรงเรียนและวัดของตนเอง จึงมีแนวความคิด ที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาทำกลอง 1 ชุด บางกลุ่มเลือกทำ “สบู่และน้ำยาล้างจาน” เนื่องจากบางวัดที่นักเรียนพักขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ จึงเกิดแนวความคิดในการทำสบู่และน้ำยาล้างจานกลิ่นส้ม ซึ่งส้มเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอฝาง  บางคนเลือกที่จะศึกษา”ดวงดาวบนท้องฟ้า” เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องดวงดาว

นักเรียนบางกลุ่มเลือกทำกิจกรรมประกวด เช่น การประกวดโคมลอย ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปี เป็นประเพณีชาวฟ้า เหลืองของเรา และมีบางกลุ่มเลือกที่จะทำจรวดขวดน้ำ และจัดการแข่งขันกันเอง บางกลุ่มที่จะออกไปศึกษางานวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ เช่นไปออกค่ายอาสาจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับ โครงการ ณ เณรช่วยน้อง  และออกไปศึกษาหาความรู้ที่บ่อน้ำมันฝาง ซึ่งจากการทำความรู้เรื่องการคิดที่แตกต่างมาเล่าให้กับนักเรียนฟัง ถ่ายทอดกระบวนการความรู้ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข โดยที่นักเรียนเป็นคนจัดกระบวนการเรียนการสอนเอง โดยมีครูเป็นผู้แนะนำและให้คำปรึกษา

หวังล้อมวง (เล่า)……ชาว “We Kru” 3 คงจะได้เล่าให้กับเพื่อนๆ พี่พี่ครูชาวครุวิจัยฟังอีกนะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s