ครุวิจัยไดโนเสาร์-18 (ครูรุ่งทิพย์): กระตุ้นให้ตาตื่น ใจตื่น ก่อนสอนวิธีดูซากดึกดำบรรพ์

รุ่งทิพย์   สุกใส
โรงเรียนบ้านคำแก้ว  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail: roongtip695@gmail.com
ครุวิจัยรุ่นที่ 5  ศูนย์ไดโนเสาร์ ปี 2553

 กิจกรรม  “ชุมนุม นักสืบย้อนเวลา”  และ กิจกรรม “นักวิจัยน้อยยอดนักบูรณาการสื่อ (E – book) ”

จากที่ได้เข้าฝึกทำวิจัย กับศูนย์ไดโนเสาร์ ในช่วงเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมา  ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย  ประทับใจในกิจกรรม”นำเสนอผลงานครุวิจัย” ในวันสุดท้ายที่กรุงเทพฯ  มีความทรงจำดี ๆ  เลยกลับมานั่งคิด คิด คิด “จะนำความรู้มาถ่ายทอดให้เด็กๆ ได้อย่างไร”  จึงจะเหมาะกับบริบบของโรงเรียนเล็ก ๆ ต่างจังหวัด ที่ติดชายแดน อับสื่อ จนงบประมาณ

กิจกรรมนั้นต้องเหมาะกับโครงสร้างการเรียนในหลักสูตร คิดออกแล้ว “ชุมนุม” สำหรับนักเรียน ม.ต้น  ก็ตัดสินว่า  เอาละ!  ถ้างั้นลองสอนขั้นตอนในการวิจัยอย่างง่ายๆ  สอนหลักการเบื้องต้นของการวิจัยเชิงสำรวจ ก็แล้วกัน 

แรกๆ ก็ชักชวนนักเรียนกลุ่มที่สนใจมาเข้าร่วม “ชุมนุมนักสืบย้อนเวลา” (พยายามหาชื่อที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจไว้ก่อน)  สอนวิธีดูซากดึกดำบรรพ์ ที่เก็บมาจากตอนที่ออกภาคสนามกับศูนย์ไดโนเสาร์  นอกจากนี้ก็ให้ดูภาพกิจกรรมต่าง ที่ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์ฯ  เรียกได้ว่า กระตุ้นให้ตื่นตา ตื่นใจก่อน 

ผลปรากฏว่า  ก็ได้สมาชิก 15  คน  จากนั้นก็ให้นักเรียนสำรวจซากสิ่งมีชีวิต ทั้งที่เก่าแก่มากๆ  หรือใหม่ ตามแต่นักเรียนจะพบในแหล่งใกล้หมู่บ้าน เริ่มที่วัดป่าภูมะโรง เขาคีรีวงกต อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อให้เป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับเด็กๆ 

ผลสำรวจไม่พบสิ่งมีชีวิตที่เป็นซากดึกดำบรรพ์  พบเพียงซากไม้กลายเป็นหิน  ซากสัตว์ในปัจจุบันเท่านั้น  แต่นั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับความรู้จากกระบวนการวิจัย คือ การสังเกตและสอบถาม ในระหว่างการทสำรวจ เมื่อประเมินแล้วได้ผลค่อนข้างเป็นที่พอใจมาก  เพราะได้เห็นลูกศิษย์มีความสุข  สนุกสนานในการเรียนรู้  เท่านี้ครูก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว  

ช่วงต่อมาครูคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนย้าย  โรงเรียนไม่มีครูสอนคอมฯ จึงต้องรับหน้าที่สอนแทน ก็เลยมีความคิดว่า จะแก้ปัญหายังไงดีนะ  จึงเกิดกิจกรรมที่ 2  ขึ้น ได้นำโปรแกรม Flip Album มาให้นักเรียนทดลองใช้ พบว่าง่ายต่อการเข้าใจ จึงให้บูรณาการทั้ง 2 กิจกรรมเข้าด้วยกัน คือ ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเล็กๆ ของชุมนุมนักสืบย้อนเวลา มานำเสนอรูปเล่มรายงาน ทั้งที่เป็นฉบับกระดาษ  และฉบับ Ebook

ในการจัดการให้กิจกรรมที่ดำเนินไปได้ด้วยดี ครูต้องคอยให้คำปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด  ต้องคอยกระตุ้น และเสริมแรง  ทั้งชี้แนะแนวทาง อยู่ตลอดเวลา

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s