ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม-17 (ครูนวลจันทร์) : เน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย

นวลจันทร์   มัครินทร์ 
โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น
E-mail: nuan1978@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2553

จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ดังต่อไปนี้

1.  สอนโดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผ่านกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ทดลองกับใช้กับนักรียนกลุ่มย่อย เป็นโครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์

2. มีความมั่นใจในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสอนแบบโครงงาน ให้นักเรียนสนใจทำโครงงานคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จากเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ  ได้ส่งโครงงานคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการทำโครงงาน  มีแรงจูงใจและกล้าที่จะคิด ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. พัฒนาด้านจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณา ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิต  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย  ได้เนื้องานมากขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือ การสร้างสื่อการเรียน มากกว่าปีที่ผ่านมา

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ทุกท่าน  และคณะพี่เลี้ยง ที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้  ตลอดจนขอขอบคุณ  สกว.  ที่ให้การสนับสนุนโครงการครุวิจัย  การจัดโครงการครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s