ครุวิจัยพลังงาน-24 (ครูไสว): สอนสร้างแบบจำลอง เพื่อให้เข้าใจหลักการ

ไสว  ทองอินทร์
โรงเรียนภู่วิทยา จ. นครราชสีมา
E-mail: nok_sawai@hotmail.com
ครุวิจัยพลังงาน ปี 2553

จากแดนใต้สู่เวทีความรู้ที่ราบสูง

ประสบการณ์  ความรู้ ทักษะที่ได้รับ 1 เดือนเต็ม กับการถ่ายทอด ร่วมชะตากรรมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมอาชีพคุณครู จากวันสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่สถาน ที่เป้าหมาย คือ โรงเรียนของเรา ภู่วิทยา (ฟ้า – ขาว) โดยโรงเรียนนี้มีดีกรีเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นแรก โรงเรียนรางวัลพระราชทาน และเป็นโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ ซึ่งถือว่ามีความพร้อมพอสมควร และเห็นว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการขยายผล

ข้าพเจ้ารับผิดชอบสอนฟิสิกส์ ม. 4 และ ม. 5 ในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้มีการสอน ทั้งหลักการ ทฤษฎี  และทักษะกระบวนการ ที่จำเป็นตามหลักสูตรธรรมดา เพราะตัวผู้สอนเองก็ยังถือว่า มีประสบการณ์สอนน้อย อธิบายอย่างลึกซึ้งไม่ค่อยได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้าในกระบวนการ นั่นคือ การหาของเล่นมาเสริมให้ผู้เรียนได้นำมาคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับบทเรียนได้อย่างสนุกสนาน และตื่นตา ตื่นใจ  ในทุกๆครั้งที่เรียนจบ 1 เรื่อง ตัวแทนนักเรียนจะได้แบบจำลองการเกิดปรากฏการณ์ ที่สัมพันธ์กับเนื้อหา  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตั้งไว้ โดยไม่ได้คาดหวังว่า สิ่งที่เด็กสร้างขึ้นจะมีคุณสมบัติดีเยี่ยมใช้การได้  100%  แต่เด็กจะตระหนักว่า การที่สร้างแบบจำลองได้ เขาจะต้องเข้าใจหลักการเป็นอย่างดี ดังนั้นขณะเรียนนักเรียนจะเอาใจใส่ และตั้งหน้าตั้งตาเรียนมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ในการเรียนอีกวิธีการหนึ่ง ที่ใช้ได้ผลทีเดียว

การสอนด้วยโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยลักษณะของโครงงานไม่ต้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนก็ได้ และไม่ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำตายตัว เพื่อที่จะเห็นความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ  สร้างสิ่งปะดิษฐ์อย่างอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการร่วมอภิปราย น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจึงสามารถกลั่นกรองถ่ายทอด

คุณครูมือใหม่อย่างดิฉัน ได้ลองคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่เด่นๆ นำไปแลกเปลี่ยนมุมมองกับครูคนอื่น เพื่อที่จะได้มองสิ่งที่คนอื่นเขาทำ ให้เด็กๆ ได้เห็นความคิดที่ยังคิดไม่ถึงขณะที่อยู่โรงเรียน  เพราะว่าความรู้มีอยู่ทุกที่ ถ้ายอมเปิดตา เปิดใจ ดิฉันยืนยันค่ะว่า การที่ตัวเองไปปรับตัว ปรับความคิด ปรับกระบวนการ 1 เดือนนั้น มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างดียิ ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s