ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-12 (ครูรัชนี): ใช้วิจัยขับเคลื่อนการพัฒนามารยาทของนักเรียน

รัชนี  มุ่งวัฒนกุล (ครูจั๊น)

โรงเรียนวรพัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

E-mail: doraemon_jhan@hotmail.com

ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2553

 

 ประสบการณ์สู่งานวิจัยในโรงเรียน

 

หลังจากได้เข้าร่วมฝึกทำวิจัยจากโครงการครุวิจัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ได้รับประสบการณ์ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวความรู้ด้านกระบวนการทำวิจัย  ได้นำมาถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนครูในโรงเรียน  ได้เห็นความเป็นประโยชน์ของกระบวนการวิจัย เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาการเรียนการสอน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ 

สิ่งที่นำมาปรับใช้ คือ การนำมาทำวิจัยเชิงปฏิบัติ “วิจัยในด้านมารยาทของนักเรียน” มารยาทการไหว้ การพูดคุย และการเดินผ่านผู้ใหญ่  โดยใช้ “การสังเกต และบันทึกผลการให้คะแนน” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มารยาทดีและไหว้สวย

นอกจากนี้ทางโรงเรียน ยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย โครงการนครหลวงไทย อนุรักษ์ เอกลักษณ์ไทยระดับภาคใต้ ครั้งที่ 39/2553 อีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะพี่เลี้ยง ที่ให้ความรู้ด้านกระบวนการวิจัย ขอบคุณเพื่อนครูครุวิจัยทุกท่าน ที่ให้มิตรภาพ ความทรงจำ ให้โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอบคุณหน่วยงานสกว. ที่ให้โครงการที่ดีแบบนี้และจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s