ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-11 (ครูจรรยา) : สอนกระบวนการทำโครงงาน ค้นพบ “งานวิจัยจิ๋ว”

จรรยา   ศักดิ์ดา
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
E-mail: Yayumi_jan@hotmail.com,beemoon.sukda@gmail.com
ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ปี 2553

การทดลองใช้ประสบการณ์การวิจัย

เดินทางกลับหลังงานวิจัยสำเร็จ ทุกคนต่างแยกย้ายกลับโรงเรียนเรียน  ขณะนั่งรถกลับก็พยายามคิด ว่าจะเริ่มใช้ความรู้จากจุดไหนดี  รู้สึกว่าตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้น ในการที่จะทำงานวิจัย  ถ้านำขั้นตอนของการทำวิจัย มาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างมาก

ข้าพเจ้าได้รายงานความก้าวหน้าของการเข้าร่วมโครงการครุวิจัยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทรา ท่านได้เสนอว่า จะให้นักเรียนทำวิจัยในระดับโครงงาน  ซึ่งข้าพเจ้าก็อยากทำหลายโครงงาน เพื่อรวมเป็นวิจัยหนึ่งเล่ม และบอกว่าให้เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน  ข้าพเจ้าขอบคุณผู้อำนวยการ แล้วก็เริ่มคิดว่า “โจทย์โครงงานที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียน

วันเปิดเรียน ข้าพเจ้าและเพื่อนได้มอบทุนที่ได้จากฝึกทำวิจัยให้กับโรงเรียน  การเข้าไปสอนวันแรกได้เล่าประสบการณ์การ “ฝึกทำวิจัย” นักเรียนตั้งใจฟังมาก มีซักถามว่า  “ครูทำวิจัยเป็นแล้ว ทำไมต้องไปฝึกวิจัยอีก”  เลยตอบไปว่า  “ครูรู้ว่างานวิจัยทำอย่างไร  แต่ครูไม่รู้ว่างานวิจัยมาจากไหน” 

นักเรียนถามอีกกว่า “ถ้าครูจะทำวิจัย ครูจะทำเพื่ออะไร”  ข้าพเจ้าก็ตอบไปว่า “เพื่อหาคำตอบในทุกเรื่อง ที่อยากรู้ ที่ไม่สามารถหาได้จากตำรา อินเทอร์เนต หรือจากผู้รู้” ข้าพเจ้าก็เลยถามนักเรียนอีกว่า “นักเรียนมีข้อสงสัยอะไรบ้าง ที่อยากรู้ และหาคำตอบไม่ได้”

ข้าพเจ้าเริ่มให้การบ้านนักเรียน “ให้ลองไปหาปัญหาในชุมชนของตนเอง ว่ามีเรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้ หรือหาคำตอบไม่ได้คนละสิบเรื่อง

เข้าสอนนักเรียนห้องเดิมอีกครั้ง  นักเรียนได้นำเสนอปัญหาและสิ่งที่สงสัยหลายเรื่อง  ข้าพเจ้าจัดรวมกลุ่มตามข้อสงสัยที่คล้ายกัน กลุ่มละประมาณสิบคน ในห้องนี้มีนักเรียนอยู่เกือบสี่สิบคน  หลังจากได้กลุ่มแล้ว ให้นักเรียนแยกแยะคำถาม หาคำสำคัญ และเลือกมากลุ่มละ  1  ปัญหา  ให้ระดมความคิด “หาว่าปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง และจะแก้ปัญหาอย่างไร” 

ได้สอนกระบวนการทำโครงงาน  ให้นักเรียนรายงานความก้าวหน้าสัปดาห์ละครั้ง  จนถึงปัจจุบันนี้โครงงานที่นักเรียนทำยังไม่สำเร็จเพราะต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แต่จากการสังเกต พบว่า  นักเรียนสนุกและมีความสุข  ได้รู้จักการคิด  และค้นหาความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง  ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่า เรื่องที่กำลังค้นหาคืออะไร มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

นอกจากนี้ในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้า ก็ได้นำกระบวนการวิจัยมาใช้ด้วย  การทำอะไรแต่ละอย่าง  ข้าพเจ้าต้องใช้กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต  การหาข้อมูล  การทดลอง  การคำนวณต่างๆ  จนข้าพเจ้าเรียกขั้นตอนเหล่านี้ว่า  “งานวิจัยจิ๋ว”  จนกระทั่งเพื่อนๆ บอกว่า  ข้าพเจ้าคิดมากเกินไปแล้ว  แต่การนำกระบวนการมาใช้ รวมทั้งงานวิจัยย่อย ๆ  ทุกครั้ง ได้ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจเสมอสำหรับตัวเอง

ข้าพเจ้าจึงอยากบอกว่า  “การทดลองใช้ประสบการณ์การวิจัย ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง” 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s