ครุวิจัยไดโนเสาร์-12 (ครูจักรายุทธ) : ได้ประสบการณ์ไปตั้งชุมนุมอนุรักษ์ จัดค่ายแกนนำ และเครือข่ายครู

จักรายุทธ พลทะสอน
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม จ.หนองคาย
E-mail: jakrayut@gmail.com
ครุวิจัยศูนย์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว ปี 2553

ครุวิจัยให้อะไรกับพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง

 จากการที่ได้มีโอกาสฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย กับศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธรภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ได้เรียนรู้ “กระบวนการจัดการเรียนรู้”  ตามสภาพจริง  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างฝึกทำวิจัยกับวิทยากรพี่เลี้ยง   ได้รับความรู้และความสุข กับการเรียน จึงอยากให้นักเรียนได้มีความรู้สึกแบบนั้นบ้าง

เพราะความพยายามแสวงหาเทคนิค วิธีการสอน ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกว่า วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่น่าเรียน สนุก และได้ความรู้ ทั้งที่ความจริงแล้วฟิสิกส์เป็นวิชาที่ท้าทาย  ชวนให้ค้นหาความลับของธรรมชาติ ถ้าเรารู้เเช่นนั้นจะสนุกสนานกับวิชานี้มาก

 ในท้องถิ่นของข้าพเจ้า เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จ.หนองคาย (อีกหน่อยก็จะกลายเป็นจังหวัดบึงกาฬ)  ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ ลำดับที่ 1098 และลำดับที่ 2 ของประเทศไทย และยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกับ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อุทยานแห่งชาติภูวัว ภูสิงห์ ภูทอก รวมทั้งเชื่อมโยงกับแม่น้ำโขง และแม่น้ำสงคราม

 ข้าพเจ้าได้นำแนวคิด ประสบการณ์ จากการที่ได้ไปร่วมโครงการครุวิจัย  มาพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม ดังนี้

  1. จัดตั้งชุมนุมรู้รักษ์ภูลังกา  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของภูลังกา ก่อนจะมาเป็นอุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชน ในการร่วมกันอนุรักษ์ ให้อุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหาร ยาสมุนไพรต่อไป
  2. พานักเรียนในรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ  ออกไปเรียนรู้ภายนอก เรื่องหิน ดิน การเปลี่ยนแปลงทางลักษณะธรณีวิทยา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
  3. ค่ายแกนนำ  จัดกิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่รอบพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพดีตลอดไป
  4. สร้างเครือข่ายครูวิทย์รักษ์บึง ขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ร่วมกันเฝ้าระวัง และสร้างกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวม ทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลงให้คงอยู่ตลอดไป

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s