ประชุม“รวมพลครุวิจัย : ถอดบทเรียนแลกความรู้” วันที่ 20-21 ตค.2553

กำหนดการประชุม “รวมพลครุวิจัย : ถอดบทเรียนแลกความรู้”
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2553
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2553
12.30 – 13.00 น.   ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.00 – 13.30 น.   เปิดประชุม     แนะนำการคุยและฟังแบบ “สุนทรียสนทนา (Dialogue)”
13.30 – 14.00 น.   ประสบการณ์ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านชุมโลง จ.นครศรีธรรมราช
                                     โดย ครูชูศรี  กาญจนวงศ์ และคณะ
14.00 – 14.15 น.   รับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.30 น.   พบพี่เลี้ยง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนโต๊ะกาแฟ  โดยแยกกลุ่มตามศูนย์พี่เลี้ยง 6 ศูนย์ คือ
                                   ไดโนเสาร์  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  พลังงาน  อุตสาหกรรมเกษตร
                                   และเทคโนโลยีอาหาร
15.30 – 16.00 น.   แนะนำ “การจัดการความรู้”    และประสบการณ์ “การจัดกิจกรรมและสื่อการสอน”
                                         โดย ครูครุวิจัย
16.00 – 18.00 น.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  แยกกลุ่มตามระดับชั้นเรียนที่สอน และตามวิชาที่สอน
18.00 – 19.00 น.  พักตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2553
08.00 – 09.00 น.  เรียนรู้ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ด้วย WordPress”   เอกสารประกอบการบรรยาย ดูที่นี่
                                           โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ โรงเรียนนนทรีวิทยา  กทม.
09.00 – 10.00 น.  เสวนา “การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
                                           โดย ครูครุวิจัย
10.00 – 11.00 น.  เสวนา “การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ : ครุวิจัยดาราศาสตร์
                                           โดย ครูยุพาพรรณ  วรรณสาย โรงเรียนหกสิพรรษาวิทยาคม  จ.อุบลราชธานี   และคณะ
11.00 – 11.30 น.  รับฟังข้อคิดเห็น
11.30 – 12.00 น.  ปิดประชุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s