ครุวิจัยพลังงาน-23 (ครูธีรวัฒน์) : กระบวนการฝึกการคิดที่เป็นระบบ

ธีรวัฒน์  บุรวิศิษฐ์ (ครูโก้)
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี
E-mail: kaiboman1@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

การได้ร่วมฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553 ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ ที่ไม่สามารถหาได้ในที่ใด  มิตรภาพ และความทรงจำที่ไม่มีวันลืม การฝึกกระบวนการวิจัย  เกิดการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล  หลังจากการกลับมาด้วยพลังแห่งการวิจัย เลยได้เป็นครูสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังจากการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ก็ฝึกนักเรียนให้รู้จักใช้ต่อมเอ๋ะ  นักเรียนเกิดความสนุกในการสงสัย เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการที่ไปที่ศูนย์วิจัยพลังงานที่ มอ. นั้น เกิดประทับใจตู้อบแห้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนทำ  ครั้งแรกที่นักเรียนทำการทดลองอบเนื้อหมูเทียบกับตากแดด  ผลปรากฏว่าได้ผลตามทฤษฎี แต่นักเรียนรู้สึกเอ๋ะคือ มีกลิ่นจากเนื้อ   นักเรียนเลยคิดต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  นักเรียนนำเนื้อที่ตากออกมา ก็พบไอน้ำเกาะอยู่กับกระจก นักเรียนเลยอ๋อ  แบบว่าไม่ได้เจาะรูให้อากาศนั้นออก  จากนั้นเมื่อนักเรียนทำการเจาะรูระบายอากาศแล้ว พบว่ากลิ่นน้อยลงมาก  ก็เป็นผลจากการฝึกนักเรียนเอ๋ะ และอ๋อ

ผลงานอันเกิดจากการไปวิจัยที่ ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับคุณภาพเหรียญทอง การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ  และได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผลงานนี้จะเกิดขึ้นมิได้ หากไม่ได้ผ่านกระบวนการฝึกการคิดที่เป็นระบบ  โครงการครุวิจัยเปรียบเหมือนเบ้าหลอมตัวใหม่ที่จะพัฒนาศักยภาพครูให้สูงขึ้น เพื่อที่จะได้สั่งสอนศิษย์ให้มีคุณภาพสำหรับพัฒนาประเทศสืบต่อไป

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s