ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-11 (ครูวราพร) : ได้ประยุกต์ใช้การเรียนการสอน และประเมินเด็กได้

วราพร  โยธาภักดี
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม  จ.บุรีรัมย์
E-mail: Pungjung_kyo@hotmail.com
ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น ปี 2553

จากการได้เรียนรู้หาประสบการณ์การทำวิจัยเป็นระยะเวลา 1 เดือน ข้าพเจ้าก็ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  กิจกรรมชุมชุม  กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  การแข่งขันทักษะต่างๆ  และศึกษาปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์(วิจัยในชั้นเรียน)  กิจกรรมที่ข้าพเจ้าได้มาปรับใช้ในการเรียนรู้นั้นทำให้นักเรียนเกิดความสุข  สนุกสนานกับสิ่งที่เขาได้เรียน  ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเขาเองและตัวข้าพเจ้าก็ได้รู้ว่า กิจกรรมเหล่านี้สามารถประเมินเด็กได้ เพราะได้เห็นทักษะที่เกิดขึ้นกับเขาจริงๆ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นปัญหาของนักเรียนด้านความไม่เข้าใจในการเรียน ถ้าขาดกิจกรรมที่เร้าความสนใจ  ทำให้น่าค้นคว้า  ผลจากการนำความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยมาปรับใช้ สู่การเรียนการสอนมีทั้งอยู่ในระดับความพึงพอใจจนถึงดีมากค่ะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางครุวิจัยนะคะ ที่เอาใจใส่และติดตาม ตลอดจนได้ให้ถ่ายทอดเป็นบทความ จนทำให้โรงเรียนที่ยังไม่มีใครรู้จัก ยังรู้สึกว่ามีค่าต่อทางโครงการ และยังได้ให้รับการอบรมส่งเสริม เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติม……….ขอบคุณค่ะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s