ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-7 (ครูพิรุณพร) : ฝึกทำวิจัย นำไปใช้กับการสอนคณิตศาสตร์

พิรุณพร อินถา
โรงเรียนบ้านหัวเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
E-mail: pirun2553@gmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2553

“คุณครูคะ สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ”  “คุณครูคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะ”  เป็นคำถามที่นักเรียนจะถามครูเป็นประจำ ครูก็จะอธิบายให้ฟัง โดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน พอนักเรียนรู้เรื่องแล้ว สิ่งนั้นก็จะหมดคุณค่าลง ไม่นานนักเรียนก็จะลืมคำตอบของสิ่งนั้น หรือบางคนก็อาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้าง สิ่งที่กล่าวถึงก็จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เกือบทุกครั้ง ที่นักเรียนถาม ระหว่างครูกับนักเรียน อาจจะเป็นเพราะการตอบคำถามของครูสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลามากนัก แสดงให้นักเรียนรู้ว่า ครูคือ ผู้รู้ทุกอย่าง สามารถอธิบายทุกอย่างให้นักเรียนเข้าใจ เมื่อมีข้อสงสัย นักเรียนจะคลายความสงสัยได้เมื่อถามครู

หลังจากเข้าร่วมโครงการครุวิจัย ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำให้รู้ว่า ความสงสัยของนักเรียนเกิดจากการสังเกต เมื่อสังเกตแล้วจะเกิดปัญหา หรือความสงสัย การถามครู และครูให้คำตอบก็เป็นทางออกหนึ่งของปัญหา แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจะไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เมื่อกลับจากฝึกทำวิจัย  ลองมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนปฏิบัติริง

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นตัวเลข จะไม่เหมือนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งการทดลองและการทำโครงงาน จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ เริ่มจากการให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ในการวัดสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ที่เด่นชัดนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนไม่รู้ว่ามันจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวัน จึงได้ให้นักเรียนลองทำน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ โดยใช้อัตราส่วนต่างๆ กัน แล้วให้เพื่อลองชิมดู นักเรียนสนุกสนาน และได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ ถึงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เห็นถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s