ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร-6 (ครูพุทธพงษ์) : การใช้ปัญหาเป็นฐานแห่งการเรียนรู้

พุทธพงษ์  พงษ์พวงเพชร
ผอ.โรงเรียนเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม
E-mail: putjohn@gmail.com
ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2553

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัย ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร

ก่อนไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ตั้งเป้าหมายว่า กลับมาแล้วจะนำความรู้มาใช้ ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งกำลังจะดำเนินการ โดยได้ให้นักการที่ทำโรงเรือนต่างๆ รอไปก่อน

หลังจากกลับมาจากหาดใหญ่ ก็ได้นำความรู้ที่ได้ มาเร่งทำให้เป็นรูปเป็นร่าง  ได้ให้ความรู้ “การทำวิจัยอย่างง่าย ๆ” กับครู  และนำการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ฝึกให้เด็กนักเรียนได้สังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว สิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน  และนำพานักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การปลูกผัก  ปลูกชะอมเป็นรั้ว   ซื้อลูกหมูกี้  (พันธุ์พื้นบ้าน)  มาเลี้ยง  ให้นักเรียนให้อาหารและฝึกบันทึกการให้อาหาร แปลงข้อมูลเป็นการพัฒนาการให้อาหารหมู   นักเรียนอนุบาลสนใจมาก ชอบมาดูประจำ

นักเรียนปลูกผักบุ้งโดยนำมูลจากสุกรมาใส่แปลงผัก  ได้ผักมาแบ่งให้นักเรียนทั้งโรงเรียนคนละครึ่งกิโลกรัม นักเรียนดีใจมาก ได้ไปซื้อหวายมาปลูกกำลังโต (หวายเป็นพืชพื้นบ้าน) นอกจากนั้นยังเลี้ยงปลาดุก  200  ตัว ในบ่อพลาสติก   แบ่งให้นักเรียนดำเนินการ  วันแรกปลาตาย  30  ตัว  เพราะให้อาหารมาก  เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การให้อาหารที่พอดีกับความต้องการอาหารของปลาดุก  ฝึกให้เด็กได้รู้จักการสังเกตถึงสาเหตุการตายของปลาดุก 

การปลูกเห็ด ให้เด็กปฏิบัติจริง โดยใช้งบประมาณที่ได้รับ หกพันบาท  ให้นักเรียนไปเรียนรู้  กรอกเชื้อเห็ดเอง  ได้ 1,300 ถุง  ถูกกว่าท้องตลาด ที่สนุกคือ การเลี้ยงกบ  กบแอบกระโดดหนีหมด  สงสัยกลัวผอ.  เลยเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งแทน

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจคือ มีคณะกรรมการมาประเมิน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนครพนม  ทั้งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดใหม่เป็นปีแรก 

สรุป   หลังจากที่มีผลผลิตพอสมควรแล้ว จะนำความรู้เรื่องการวิจัย ที่ได้ความรู้จากศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรมาใช้อย่างเต็มที่ แต่แนวคิดวิธีการที่ได้จาก มอ.นั้นเอามาใช้เต็ม ๆ  คือ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ ได้นำมาใช้ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการดำเนินการภายในศูนย์  ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s