กำหนดการประชุม : รวมพลครุวิจัย…ถอดบทเรียนแลกความรู้

กำหนดการประชุม “รวมพลครุวิจัย : ถอดบทเรียนแลกความรู้”
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2553
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2553

06.00 – 12.00 น.            ครูเข้าที่พัก
12.30 – 13.00 น.            ลงทะเบียน และรับเอกสาร
13.00 – 13.30 น.            เปิดประชุม  แนะนำการคุยและฟังแบบ “สุนทรียสนทนา (Dialogue)”
13.30 – 14.00 น.            ประสบการณ์ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านชุมโลง จ.นครศรีธรรมราช
                                             โดย ครูชูศรี  กาญจนวงศ์ และคณะ
14.00 – 14.15 น.             รับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.30 น.              พบพี่เลี้ยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนโต๊ะกาแฟ  โดยแยกกลุ่มตามศูนย์พี่เลี้ยง 6 ศูนย์ คือ
                                              ไดโนเสาร์  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์ทางทะเล  พลังงาน  อุตสาหกรรมเกษตร
                                              และเทคโนโลยีอาหาร
15.30 – 16.00 น.             แนะนำ “การจัดการความรู้” และประสบการณ์ “การจัดกิจกรรมและสื่อการสอน
16.00 – 18.00 น.            แลกเปลี่ยนประสบการณ์  แยกกลุ่มตามระดับชั้นเรียนที่สอน และตามวิชาที่สอน
18.00 – 19.00 น.            พักตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2553

08.00 – 09.00 น.       เรียนรู้ “การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ด้วย WordPress” โดย ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
09.00 – 10.00 น.       เสวนา “การเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
10.00 – 11.00 น.        เสวนา “การสร้างเครือข่ายครุวิจัยในพื้นที่ใกล้เคียง
11.00 – 11.30 น.         สรุปและรับฟังความคิดเห็น
11.30 – 12.00 น.         ปิดประชุม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s