ครุวิจัยพลังงาน-20 (ผอ.อำไพ) : ได้ปุ๋ยหมักแทนก๊าซชีวภาพ และครูในโรงเรียนเปลี่ยนไป

อำไพ  กลับทับลังค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช
E-mail   : ampai55@hotmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2552 ปี 2553

จากแก๊สชีวภาพ….สู่ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ดิฉันได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัยพลังงานศูนย์ มอ. ครั้งแรกเมื่อปี 2552   และครั้งที่สองปี  2553  ด้วยความตั้งใจจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดแก่ครู พื่อเชื่อมโยงไปสู่นักเรียน  เนื่องจากดิฉันเป็นผู้บริหารโรงเรียน ไม่ค่อยได้สอนเด็กมากนัก  การฝึกทำวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกการทำแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  ด้วยความมุ่งมั่นว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  เพราะโรงเรียนอยู่ในชนบทที่สามารถหามูลสัตว์ได้ง่าย

แต่เปิดภาคเรียน แรก ครูขอย้ายออก 1 คน ทำให้มีครูไม่ครบชั้น  ดิฉันจึงต้องทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่ง ( เป็นทั้งผู้บริหาร  ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ยังแถมภารโรง อีกในบางครั้ง ) เพราะเหตุนี้ การศึกษาของไทยจึงไปไม่ถึงไหน ด้วยความตั้งใจจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดเวลา 1 เดือน ไปให้นักเรียนทันทีเลย การตีเหล็กต้องตีขณะกำลังร้อน ได้วางแผนจะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3  เมื่อถึงเวลาเข้าจริง ๆ ด้วยภารกิจที่มากมาย ( เป็นคำแก้ตัวตามสูตร ) ประกอบกับชั่วโมงที่สอนมีน้อยแค่ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนักเรียนก็ไม่พร้อม มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จในภาคเรียนนี้  จึงพลาดโอกาสการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 

งานถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนยังคงดำเนินการตามปกติ  ได้ให้นักเรียนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แทนหมักแก๊ส เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยหมักในการปลูกผักและต้นไม้อื่น ๆ  นอกจากนี้การทำปุ๋ยหมักทำได้ง่าย ไม่ต้องดูแลมาก  ต่างจากการทำแก๊สชีวภาพ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า  แต่ก็ยังไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจ   คิดว่าภาคเรียนที่ 2 จะต้องให้นักเรียนทดลองหมักแก๊สชีวภาพให้สำเร็จ จงได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปฝึกทำวิจัย คือ  ได้การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ  มากมาย ตลอดระยะเวลา 1 เดือน  และสิ่งที่เรียนรู้ได้นำไปถ่ายทอด แก่เพื่อนครูและนักเรียน แม้จะโดยวิธีการเล่าให้ฟังก็ตาม  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทุกคนสนใจที่จะฟังมากขึ้น และเปลี่ยนความเชื่อ ไม่คิดว่าวิจัยเป็นเรื่องน่าเบื่อ  ที่ฟังไม่รู้เรื่องอีกต่อไป  นั่นคือการเปลี่ยนแปลง  ความคิดเปลี่ยนก็ถือว่า ได้พัฒนาไปก้าวหนึ่งแล้วและเป็นก้าวที่สำคัญด้วย   เมื่อได้ก้าวไป 1 ก้าว  ก้าวต่อ ๆ ไป ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะทำได้ อีกแล้ว  เพราะกลไกสำคัญ คือ ความเชื่อและความเข้าใจของครู   เมื่อครูเกิดความสนใจ การจะนำไปสู่นักเรียนก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  อย่างน้อย ๆ มีครู 1 คน เริ่มเปลี่ยนแปลงการสอน เริ่มสอนโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง  แม้ว่าเด็กจะทำได้ไม่ดีนัก แต่เป็นการเริ่มต้นที่น่าภาคภูมิใจ

ขอขอบคุณโครงการครุวิจัย สกว. ที่หยิบยื่นโอกาสดี ๆ ให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนเล็ก ๆ  ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปแบ่ปันให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส  แม้จะไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้  แต่ก็ไม่ได้ล้มเหลวเสียทีเดียว  และมั่นใจว่า นักเรียนโรงเรียนวัดบางด้วนจะได้เรียนรู้และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ ได้สำเร็จอย่างแน่นอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s