ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-5 (ครูศิรประภา) : ใช้การทำโยเกิร์ตเป็นโครงงาน

ศิรประภา  สุรชน
โรงเรียนบ้านบงคำ  จังหวัดนครพนม
E-mail: aring2290@hotmail.com
ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น ปี 2553

การเรียนรู้การทำวิจัย ที่ศูนย์ครุวิจัยอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร ตามแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และทรัพยากรป่าไม้   ซึ่งเป็นความรู้ที่หลากหลายดีค่ะ

การนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน  เริ่มต้นจากที่บ้านนำสู่โรงเรียน

ตอนนี้กำลังพาเด็กๆ สนุกกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ทดลองการทำโยเกิร์ตกันค่ะ โดยนำนมโรงเรียนมาลองแปรรูปดู เป็นการเพิ่มคุณค่าของสารอาหารในนม ช่วยให้เด็นที่ไม่ชอบดื่มนมหันมาทานโยเกิร์ต เด็กๆ เลยสนุกกับการทดลองและมีความสุขกับได้กินโยเกิร์ตอร่อย ๆ ที่เขาทำเอง  ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ทำการ ทดลอ งก็ได้จากเงินทุนสนับสนุนจากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัย แม้จะไม่มากแต่ก็พอช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้บ้าง

ขอบคุณที่มีโครงการครุวิจัย สกว. โครงการที่ดี  สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคมให้มีความสุข ความเจริญสืบๆ ไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s