ครุวิจัยพลังงาน-19 (ครูสิรภพ) : ฝึกลูกศิษย์ “เอ๊ะ”

สิรภพ  กาฬสุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
Email :  ksirapop@hotmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

จากการเข้าร่วมโครงการ ครุวิจัย ณ ศูนย์พลังงาน มอ. มีสิ่งที่ได้เรียนรู้แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.   สิ่งที่เคยรู้มาก่อน…ก็ได้ตอกย้ำ  เพิ่มความเข้าใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น หรือได้ปรับแนวคิด วิธีการ ให้ถูกต้อง และดีขึ้น เช่น การสืบค้น…การเขียนรายงานวิจัย…การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ๆ …การทำงานร่วมกับเพื่อน ๆ อย่างมีความสุข  และกระบวนการวิจัย…เป็นต้น

2.   สิ่งที่ยังไม่รู้ หรือ misconception    เช่น ความรู้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงาน พลังงานทดแทน..การนำกระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอนนักเรียน…เป็นต้น  ก็ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ..แต่ที่ประทับใจที่สุด ที่จุดประกายในสมอง และอยากจะกล่าวถึง  คือ การรู้จัก “ เอ๊ะ ! ” ฝึกคิดชวนให้สงสัย ตั้งคำถามทั้งจากสิ่งที่ได้อ่าน และได้ฟัง  ไม่ใช่แค่ถามว่า ทำไม ?  ๆ  ๆ  ๆ  แล้วจบกัน…โดยสมองไม่ได้เกิดรอยหยัก…

3.  สิ่งที่ได้ ให้และรับ จากเพื่อนครุวิจัย อาจารย์ พี่เลี้ยง ทีมงานโครงการ (จากคำพูดที่สะกิดใจให้สนใจรอบข้างบ้าง ไม่ขลุกอยู่กับงานตนเองอย่างเดียว ที่ว่า “พูดด้วย ก็ไม่พูดด้วย”) ก่อให้เกิด “มิตรภาพ” และ “พลังใจ”  อย่างอิ่มเอม เป็นสุข ที่พบว่า ยังมีสิ่งดี ๆ นี้อยู่ อันจะเป็นพลังที่จะช่วยให้ เรา” ร่วมกันก้าวเดิน ผลักดัน ร่วมไม้ร่วมมือกันพัฒนาเด็กไทยและประเทศชาติต่อไปอย่างไม่โดดเดี่ยว

สิ่งที่ได้นำประสบการณ์จากโครงการครุวิจัยไปใช้จัดการเรียนการสอน คือ ฝึกสะกิดต่อมสงสัย ตั้งคำถามให้นักเรียนได้ฝึก “ เอ๊ะ ! ”  จากสิ่งที่นักเรียนได้อ่าน หรือ ฟังจากเพื่อนหรือจากครู โดย “ เอ๊ะ ! ”  ต่อ ๆ ไปหลังได้รับฟังคำตอบ หรือข้อคิดเห็นจาก “ เอ๊ะ ! ” ที่ผ่านมา…จนนักเรียนเกิดความรู้ใหม่ ๆ ขยายวงกว้างออกไป และเข้าใจได้ว่า แต่ละเรื่องราวเหตุการณ์ยังมีสิ่งที่กระทบ หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากมาย  เป็นที่น่าตื่นเต้นหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน “เอ๊ะ !” แล้วพบว่า  แววตาและพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไป เป็นกระตือรือร้น สนุกสนานและกล้าที่จะ คิด…คิดตั้งคำถาม …แล้วก็ “ เอ๊ะ ! ” ต่อ ๆ ไปในทุกเรื่อง… กิจกรรมนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่า  การจะฝึกนักเรียนให้รู้จักคิดนั้น อยู่ที่  ครู นั่นแหละที่จะสะกิดต่อมคิดของเด็กได้อย่างไร ให้รู้จักฝึก “ เอ๊ะ ! ”  ได้  ไม่ใช่แค่สั่งแบบโยนภาระให้นักเรียนคิดเอง….อีกหนึ่งกิจกรรมที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอน คือ การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก “ เอ๊ะ ! ” แล้วหาคำตอบพร้อม ๆ กับการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ๆ…    อันเป็นกลยุทธ์เดียวกับที่โครงการครุวิจัยใช้

น่ายินดีและเป็นสุข ที่สามารถทำให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อมาเรียนรู้ ไม่ใช่แค่มาเรียนหนังสือความสงสัย ใคร่รู้ มิใช่หรือที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาคำตอบ หรือก็คือ วิจัย นั่นเอง…

Advertisements

2 thoughts on “ครุวิจัยพลังงาน-19 (ครูสิรภพ) : ฝึกลูกศิษย์ “เอ๊ะ”

  1. แล้วค่อยเจอกันวันประชุมนะคะคุณครู
    ดีใจจังที่ได้รู้จักคนอย่างพี่ต้อมและอีกหลายๆๆคนในโครงการครุวิจัย 5555

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s