ครุวิจัยไดโนเสาร์-5 (ครูเจษฎา): สอนซากดึกดำบรรพ์ในชีววิทยาเรื่องวิวัฒนาการ

เจษฎา  นาจันทอง
โรงเรียนท่าคันโทวิทยา อ.ท่าคันโท  จ.กาฬสินธุ์
E-mail : jesda33@gmail.com
ครุวิจัยไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว ปี 2553

ในอดีต
ครุ หรือ ครู หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์, ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ผู้ที่มีงานหนักต้องละทิ้งความสุข ในช่วงปิดภาคเรียน ทิ้งภาระครอบครัวไว้เบื้องหลัง เพื่อหาความรู้จากการฝึกทำวิจัย “ซากดึกดำบรรพ์”
วิจัย หมายถึง การค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ตามหลักวิชา ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนัก และเป็นยาขมหม้อใหญ่สำหรับครู
ซากดึกดำบรรพ์ หมายถึง ซากของพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ฝังตัวอยู่เป็นเวลานาน จนกระทั่งกลายเป็นหิน หินทั่ว ๆไปพบได้ไม่ยากนัก แต่การค้นหาซากดึกดำบรรพ์ให้พบไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย เมื่อพบแล้วก็ต้องขนย้ายหินซากดำดำบรรพ์กเพื่อนำไปศึกษา
การวิจัยซากดึกดำบรรพ์ ได้ผนวกเอาความยากทั้ง 3 อย่าง เข้าด้วยกันอย่างลงตัว  ที่ให้ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ ประสบการณ์ + ความรู้ + ความตั้งใจ (ความตั้งใจในการนำความรู้สู้ห้องเรียนด้วยกระบวนการวิจัย) โดยเอาซากดึกดำบรรพ์เป็นตัวตั้ง + (ความตั้งใจของครู x ความใส่ใจ) ความใส่ใจของพี่เลี้ยงที่ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวซึ่งทุกท่านก็ค่อยๆ ป้อนโจทย์ ให้เราได้เผชิญและแก้ปัญหาการวิจัยจนเป็นผลสำเร็จ  ได้เรียนรู้วิชาการทางด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวิน ควบคู่ไปกับระเบียบวิธีวิจัย ได้เข้าห้องปฏิบัติการ และออกภาคสนามหลายที่ หลายจังหวัด  ได้ ฝึกความอดทน การอยู่ร่วมกัน และมิตรภาพของครุวิจัยทุกคน

ขอขอบคุณโครงการครุวิจัย และ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ที่สามารถหล่อหลอม 3 หนัก เข้าด้วยกัน จนเป็นผลสำเร็จในวันนี้

ในปัจจุบัน
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการครุวิจัย ได้นำสู่ห้องเรียน ในการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องวิวัฒนาการ ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น รวมทั้งมีสื่อที่เป็นภาพถ่ายและตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ประกอบการสอน นักเรียนได้สัมผัสของจริง สร้างความตื่นเต้นและดึงความสนใจของนักเรียนได้มากทีเดียว
ถึงแม้จะเป็นนักเรียนห้องท้าย ซึ่งมีปัญหาหลายอย่างในเรื่องการเรียน แต่ก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน ว่าเขาเริ่มสนใจเรียนมากขึ้น ยิ่งได้เล่าประสบการณ์งานวิจัยของครู ซึ่งนักเรียนไม่เคยรู้มาก่อน ว่าในท้องถิ่นมีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ ยิ่งทำให้สนใจใคร่รู้  เกิดการบรรยกาศแห่งการซักถามครู อย่างน่าเรียน
นอกจากนี้ยังได้นำความรู้ทางการวิจัย ไปถ่ายทอดให้นักเรียน  เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการขอทุนจากโครงการยุววิจัยยางพารา สกว.
และได้ทุนวิจัย 3 เรื่อง คือ “แนวโน้มของการขยายพื้นที่ปลุกยางในอำเภอท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์”  “การจัดการสวนยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” “ศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารของสวนยางพารา

อนาคต
จะสอดแทรกความรู้กระบวนการวิจัย ในการเรียนการสอน เช่น การตั้งปัญหา การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป เป็นต้น จะพัฒนาการทำโครงงานของนักเรียน นอกจากนี้จะขยายผลสู่ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในขั้นแรกที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว คือ บอกเล่าถึงโครงการครุวิจัย  ทำให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนใจร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการยุววิจัยยางพารา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s