ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-2 (ครูสุธีปกา) : บูรณาการความรู้ที่ได้กับอาหาร

ครูสุธีปกา หมื่นชนะ
โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร meenchana@hotmail.com
ครุวิจัยดาราศาสตร์ปี49,  สิ่งแวดล้อมปี 50,  พลังงานปี 51,52  อุตสาหกรรมอาหารปี53

ก่อนอื่นต้องขอบคุณสกว. ที่ให้โอกาสครูตัวเล็ก ๆ ไปหาความรู้ดีๆ  ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่ามากมาย เกินกว่าจะกล่าวคำว่า ขอบคุณ

สองปีแรกที่มีเข้าร่วมโครงการครุวิจัย   ดิฉันยังจับทิศทางไม่ได้ ว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาพัฒนางานที่สอนได้อย่างไร ที่นอกเหนือจากการสอนโครงงาน  หลังจากผ่านช่วงของการสงสัย เริ่มกล้าที่จะเป็นเป็ดที่หัดเดิน

ในปีที3  เริ่มเห็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ที่นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในจัดการเรียนการสอน สร้างเรียนรู้อย่างมีความสุข เริ่มต้นจากชั้นที่เราสอน นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาบูรณาการการเรียนการสอนของตัวเอง  เริ่มต้นด้วยการเลือกเนื้อหาสำคัญมาเป็นแกนในการสอน คือ เรื่องอาหาร จึงเลือกไปศูนย์วิจัยพลังงาน เรียนวิชาหมักก๊าซชีวภาพ   สิ่งที่นำกลับมาขยายผลที่โรงเรียน ก็คือ การทำถังหมักก๊าชชีวภาพขนาดเล็กใช้ในโรงเรียน ช่วยลดขยะจากอาหารได้เยอะเลย  ได้ผลงานเรื่องแรกคือ อาหารกับการผลิตก๊าซหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จของก้าวแรก

ที่โรงเรียน น้ำมันพืชทิพมารับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว จึงเริ่มมีความคิดว่า จะทำอย่างไงให้นำพืชสัมพันธ์กับเรื่องอาหาร ซึ่งเป็นงานที่ทำอยู่   จึงเข้าร่วมโครงการครุวิจัยเดินทางไปอบรมที่ศูนย์พลังงานอีกครั้ง  ได้วิชาการผลิตไบโอดีเซล นำมาขยายผลที่โรงเรียนอีกแต่เป็นการทำน้ำมันไบโอดีเซล อีกทั้งได้แรงสนับสนุนจากน้ำมันพืชทิพด้วย ได้ผลงานเรื่องที่สองตามมาคือ อาหาร(ไขมัน)กับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ในปีที่ผ่านมา เข้าโครงการยุววิจัยอีกครั้ง ไปเรียนวิชาทำไวน์ ที่ศูนย์พี่เลี้ยงอุตสาหกรรมอาหาร  แล้วนำสิ่งที่ได้จากการอบรมมาขยายผลที่โรงเรียน ได้งานชิ้นที่สาม คือเรื่อง อาหารกับการแปรรูปอาหาร (เลือกสับประรด) แปรรูปเป็นไวน์ กากสับประรดทำเป็นแยม  ทำสับประรดกวนโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วย ใบสับประรดก็นำมาทำเป็นกระดาษจากเศษวัสดุ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่นำมาขยายผลที่โรงเรียน สิ่งที่ดิฉันเล่าเป็นเพียงส่วนน้อยของโครงการครุวิจัย   ยังมีเพื่อนครุวิจัยอีกหลายคน ที่นำไปต่อยอดที่โรงเรียน นอกเหนือจากได้เรียนวิชาใหม่ ดิฉันยังได้มิตรภาพ ได้เพื่อนครูผู้ที่ร่วมฝึกทำวิจัยหลายคน ได้กำลังใจและความห่วงใยจากอาจารย์ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และทุกคนในทุกศูนย์พี่เลี้ยง ที่ดิฉันได้ไปหาความรู้   การลงทุนในโครงการครุวิจัยของสกว. ที่อาจารย์สุชาตา ชินะจิตร เป็นผู้สร้างให้เป็นต้นแบบสำหรับประเทศไทย นับ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและชาญฉลาดในการพัฒนาครูแบบเข้มข้นและได้ผล

>> อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

One thought on “ครุวิจัยอุตสาหกรรมอาหาร-2 (ครูสุธีปกา) : บูรณาการความรู้ที่ได้กับอาหาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s