รายชื่อผู้แจ้งเข้าประชุม”รวมพลครุวิจัย”(7-09-53)

ประชุม “รวมพลครุวิจัย : ถอดบทเรียนแลกความรู้” มีครูตอบเข้าร่วมมาแล้ว  26 คน ซึ่งเป็นครูจากศูนย์ไดโนเสาร์ 6 คน, ศูนย์พลังงาน 8 คน, ศูนย์วิทย์ฯทะเล 3 คน, ศูนย์สิ่งแวดล้อม 1 คน, ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร 4 คน และ ศูนย์เทคโนโลยีอาหาร 4 คน และมีรายชื่อ ดังนี้
(หากข้อมูลผิดพลาด ขอความกรุณาคุณครูแจ้งกลับด้วยนะคะ)

ศูนย์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว
1 ครูณรงค์ฤทธิ์ ประเสริฐสุข รร.บ้านทรัพย์สมบูรณ์
2 ครูนพดล บุญภา รร.สุนทรศึกษา
3 ครูมนตรี มณีวงษ์ รร.กันทรอมวิทยาคม
4 ครูรุ่งทิพย์ สุกใส รร.บ้านคำแก้ว
5 ครูอมฤทธิ์ พิณพาทย์ รร.รัตนราษฎร์บำรุง
6 ครูอรนุช เสียงดัง รร.ผังปาล์ม 1

ศูนย์พลังงาน มอ.
1 ครูกลยุทธ ทะกอง รร.ขามสะแกแสง
2 ครูนิตยา อุดทาคำ รร.เปือยน้อยศึกษา
3 ครูสุภาภรณ์ เสาร์สิงห์ รร.เวียงเจดีย์วิทยา
4 ครูรณภบ สำเภาทอง รร.จะนะชนูปถัมภ์
5 ครูธีระพันธ์ จุลแก้ว รร.จะนะชนูปถัมภ์
6 ครูสิรภพ กาฬสุวรรณ รร.เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
7 ครูภัชรินทร์ เลิศบุรุษ รร.บ้านบางฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
8 ครูจรูญ อินเอก รร.บ้านนาทองสุก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทะเล สีชัง จุฬาฯ
1 ครูนิพนธ์ ประทุมวงค์ รร.ประโคนชัยพิทยาคม
2 ครูวัชรินทร์ จันทิมา รร.เวียงเจดีย์วิทยา
3 ครูอมราภรณ์ มณีวงษ์ รร.พรานวิบูลวิทยา

ศูนย์สิ่งแวดล้อม ม.ขอนแก่น
1 ครูพุทธิภา เหล็กคงสันเทียะ รร.ขามสะแกแสง

ศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร มอ.
1 ครูศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ย รร.คลองยางประชานุสรณ์
2 ครูสาโรจน์ สังข์ทอง รร.ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์
3 ครูนฤนาท วัฒนวงษ์ รร.ชุมชนบ้านน้ำดิบ
4 ครูวารุณี ธรรมขันธ์ รร.ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

ศูนย์เทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร
1 ครูเกศินี อินถา รร.แม่จันวิทยาคม
2 ครูเกษมศักดิ์ ดอกผึ้ง รร.คึมใหญ่วิทยา
3 ครูสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ รร.น้ำพองศึกษา
4 ครูสุมิตรา  นาคเครือ รร.ลำทะเมนไชยพิทยาคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s