ครุิวิจัยพลังงาน-17 (ครูรัชนีกร) : กระตุ้นนักเรียนทำโครงงาน

รัชนีกร  นำชัย
โรงเรียนสอยดาววิทยา
E-mail : ratnumchai@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัย สกว.

1.   ประสบการณ์การทำงานเป็นทีม เนื่องจากต้องคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.   ได้รับความรู้ เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษา หาความรู้ เน้นการปฏิบัติจริง  ลองผิดลองถูก  ความรู้ที่ได้ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของผู้วิจัยคนอื่นๆ  ทำให้เราทราบแนวคิด วิธีการต่างๆ

3.    ได้มิตรภาพ และเพื่อนร่วมโครงการเพิ่มขึ้น  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

4.    ได้สัมผัส  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน

สิ่งที่ได้ทำหลังจากเข้าร่วมโครงการ

  1. นำความรู้ที่ได้เผยแพร่ ได้แก่คณะครูและนักเรียน
  2. ส่งเสริมและกระตุ้นนักเรียน ให้มีความสนใจในการฝึกทำวิจัย (โครงงาน) โดยได้มอบหมายให้นักเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วหาหัวข้อที่ตนเองสนใจ
  3. เป็นครูที่ปรึกษาในการจัดทำโครงงานให้แก่นักเรียน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s