ครุวิจัยพลังงาน-15 (ครูอัจฉรียา): รู้จักตั้งคำถามและสอนวิเคราะห์ข้อมูล

อัจฉรียา  นารีวงศ์
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

สิ่งที่ได้นำไปใช้ในโรงเรียน  จากโครงการครุวิจัย  สกว.  มีดังนี้

1. รู้จักการตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิด และนำไปสู่การทำวิจัยหรือโครงงาน

หลังจากที่กลับมาจากโครงการครุวิจัย สกว. (ศูนย์พลังงาน มอ.) แล้ว  ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน ที่มีแต่บอก  บรรยาย  เป็นครูผู้สอนที่มีคำถามมากขึ้น  โดยคำถามที่เกิดขึ้นเป็นคำถามที่เน้นให้เด็กได้คิด  สงสัยและเกิดการตั้งปัญหา  เกิดความอยากหาคำตอบ   ถามไปเรื่อยๆ ถามจนกว่าจะพบว่านักเรียนเริ่มอยากทำ และเชื่อมั่นในตนเอง  ในการทำวิจัย  หรือทำโครงงาน โดยเฉพาะตอนนี้ได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียนชั้น ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์   พบว่า  นักเรียนเหล่านี้มีแววตาของความอยากรู้   อยากเห็นสูงมาก  ทำให้ต้องทุ่มเทและปลูกฝัง ให้พวกเขาตอบสนองต่อความอยากรู้ อยากเห็นด้วยการทำวิจัย  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มารองรับ

2.  สอนให้นักเรียนได้รู้ว่า “การทำวิจัยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว ความจริงแล้วทำง่ายๆ  และอยู่ในชีวิตประจำวัน”

“วิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัว” เกิดจากการเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย  และรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ  จากนั้นจึงนำสิ่งที่ได้รับไปสอนนักเรียน  อาทิ เช่น  บอกนักเรียนว่า “ถ้านักเรียนอยากรู้ว่าครีมกันแดดที่ใช้ทาอยู่ทุกวันสามารถป้องกันไม่ให้ดำได้จริงหรือไม่ ก็ให้ทดลองทาข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างก็ไม่ต้องทา แล้วสังเกตผล” ทั้งที่ทราบว่าสิ่งที่บอกไปไม่ได้สำคัญมากมาย  เพียงแต่อยากต้องการให้นักเรียนได้ทดลองจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวก่อน

3.  ได้นำความรู้เรื่องแก๊ซชีวภาพและหลักการต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติจริง ไปประยุกต์สอน

ใช้หลักการแทนที่น้ำของแก๊ส ทั้งนี้เพราะมีหน้าที่ต้องสอนนักเรียน ม. 6  วิชาฟิสิกส์ด้วย  จึงมีความเหมาะสมมากที่จะนำไปใช้  และแสดงให้นักเรียนได้เห็นว่า  เครื่องมือวัดบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ของที่ราคาแพง  เพียงแค่รู้หลักการก็สามารถประยุกต์ใช้ได้

4.  ได้นำเทคนิคการอ่านค่ากราฟ  และการวิเคราะห์ข้อมูล  จาก อ.สุธีระ และอ.ไพโรจน์ ไปใช้ในการสอน

วันสุดท้ายของการนำเสนอผลงาน  เป็นวันที่น่าประทับใจมาก  เพราะได้ฟังการสนทนาผ่านแนวความคิดของ อ.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ อ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ ซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนี้วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดมาก จึงได้นำสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับนักเรียน  โดยชี้ให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล จากสิ่งที่รวบรวมได้   เก็บรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับกราฟ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s