ครุวิจัยพลังงาน-14 (ครูรณภบ) : มุมมองเปิดกว้างและรู้จักตัวเอง

รณภบ   สำเภาทอง
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สพท.สงขลา เขต 3
E-mail : Krujom_psu@hotmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

การเข้าร่วมโครงการครุวิจัยครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกและเป็นโอกาสดี  โชคดีมากๆเลยที่เดียว   ผมเองเป็นครูมาก็นานพอดู 19 ปีแล้ว เข้าร่วมอบรมสัมมนามานับเป็นร้อยครั้ง  แต่มีไม่กี่ครั้งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า  การอบรมครั้งนี้มีคุณค่า ยากเกินบรรยาย

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่การสมัคร คัดเลือกบุคคล การมอบหมายงาน และติดตามงาน มีระบบ มีขั้นตอนในการจัดกระบวนเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง   มีชิ้นงานเสร็จตามระยะเวลากำหนด ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความตั้งใจและเสียสละเวลาเพื่อรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เป็นการสร้างคน สร้างครูคุณภาพได้ดีจริงๆ คณะอาจารย์ที่ปรึกษา มีทักษะ เทคนิค ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด ความเอาใจใส่จนบางครั้งดูเป็นเข้มงวดไปบ้าง แต่เป็นความน่ารักของท่านไปอีกแบบ จนเราได้รับการเพาะบ่ม

หลังเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อเดินทางกลับจากการนำเสนอผลงานวิจัยที่กรุงเทพฯ  ก็เปิดเรียนพอดี   หนึ่งเดือนเต็มๆ กับการสร้างสมประสบการณ์ นั่งคิดมาตลอดการเดินทางกลับ เราได้อะไรมากมายจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดสำหรับผม ที่ต้องการจะนำมาใช้ คือ การสอนให้เด็กรู้จักคิด เริ่มจากการคิดวางพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นม.4 ไปจนถึงการทำโครงงาน และการวิจัย

จึงตัดสิ้นใจเริ่มต้นจุดประกายนักเรียน โดยนำเสนอผลงานครูที่ได้อบรมมา จัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ”พัฒนาครูด้วยงานวิจัย” โดยมีแนวคิดว่า ทำให้ดูก่อน  ซึ่งจากการนำผลงานจากเข้าฝึกอบรมมาใช่ประโยชน์ครั้งนี้ เพียงเริ่มต้นนับว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรก ที่มีนักเรียนและเพื่อนครูให้ความสนใจการศึกษา การทำวิจัย ซึ่งเขาเริ่มเข้าใจและเห็นว่า การวิจัยเป็นสิ่งใกล้ตัวและไม่ยากจนเกินไป

บทสรุป

โครงการครุวิจัยพลังงาน ให้ประโยชน์ และสร้างความประทับใจเกิดขึ้นมากมาย แม้จะเหนื่อยบ้าง แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการวิจัยได้ดีขึ้น และได้มีทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการคิดเพิ่มขึ้นอีกมาก  ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูแต่ละสาขา ซึ่งแต่ละคนมีทักษะประสบการณ์ ความรู้ความสามารถไป ทำโลกแห่งความคิด มุมมองกว้างขึ้น รู้จักตัวเราเองมากขึ้น

ของฝากภาพจากการนำไปใช้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s