ครุวิจัยพลังงาน-16 (ครูสลิลลา) : ได้แนวทางพัฒนาและอุทิศตน

 สลิลลา  ชาญเชี่ยว
โรงเรียนบ้านดอนเงิน จ.พะเยา
E-mail : salinla34@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

ผู้เขียนเป็นครูประถม สอนโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีนักเรียน 104  คน มีครู 9 คน ได้มีโอกาสมาพัฒนาความรู้ในวิชาชีพตนเอง   ด้วยการมาปฏิบัติการวิจัยหนึ่งเดือนเต็ม

ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัยทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติ จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ น้องๆ นักศึกษาที่เป็นพี่เลี้ยง ในระหว่างทำการทดลอง  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตนเองยังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

เป็นประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าในชีวิต ได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการวิจัย ได้สร้างสัมพันธภาพในหมู่เพื่อนๆ ครุวิจัยด้วยกัน ได้เรียนรู้หลักการและทฤษฎี ได้ลงมือปฏิบัติ  ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์และตีความ ในการรายงานความก้าวหน้าก็ได้ข้อแนะนำดีๆ จากคณาจารย์ ได้แนวทางในการสร้างสื่อชุดการสอน

หนึ่งเดือนกับการใช้ชีวิตใน มอ.หาดใหญ่  ช่างเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วมาก มีคุณค่าทุกวินาที และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา  มีความสุขที่ได้มาร่วมปฏิบัติการวิจัย    การวิจัยนับเป็นการเริ่มต้นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการพัฒนาตนเอง  เรียนจริง รู้จริง และปฏิบัติจริง  จากการทดลอง   เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานเชิงวิชาการ  และมีแนวทางในการทำวิจัยในรูปแบบของตนเอง  มีความสามารถที่จะเขียนบทความวิจัยอย่างง่าย

 ผลงานที่ได้  นำไปใส่กรอบรูปโชว์หน้าห้องวิทยาศาสตร์  ได้นำเสนอที่มาที่ไปของโครงการครุวิจัยให้คณะครูในโรงเรียนได้รับทราบ และแจ้ง การหายไป 1 เดือน (เมษายน) ให้ผู้ปกครองได้รับทราบในที่ประชุม ผู้ปกครองสนใจ ได้ซักถาม เลยเล่าประสบการณ์ได้เยอะแยะ เช่น การไปเที่ยวทั้งปัตตานี ยะลา  พร้อมสถานที่สำคัญๆ ของภาคใต้ ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมของชาวใต้  

ได้ติดต่อกับเพื่อนๆ    ครุวิจัย ทาง face book พบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องต่างๆ ในการทำหน้าที่เป็น ครู  อันเป็นเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ นำวิธีการที่ได้เรียนรู้มาใช้กับการการทำงานในโรงเรียน  เพิ่มความสามารถให้ตนเองเอง ทั้งในด้านการทำงาน  การใช้เวลาให้คุ้มค่า มีความรอบคอบ ความเชื่อมั่น

แม้การไปครุวิจัยครั้งนี้ จะไม่ได้นำผลมาใช้โดยตรงกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถม แต่ผลที่ได้รับประสบการณ์ใน 1 เดือนเต็มๆ  มีคุณค่ามากที่สุด  ทำให้เรามีแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาและอุทิศตนเอง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณโครงการครุวิจัย ที่เปิดโอกาส ทำให้ครูมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  และมีประสบการณ์การในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 มีคณะกรรมการมาประเมินโรงเรียน แถมคำชม จากการไปเข้าร่วมโครงการครุวิจัย แม้สพท.พะเยา 2 ได้แจ้ง  “โครงการครุวิจัย สกว.” ให้ครูทุกโรงเรียนทราบแล้ว แต่ก็มีหลายคนในหน่วยงานไม่ทราบ  คณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียน ได้สอบถามถึงความเป็นมาของโครงการครุวิจัยสกว. วิธีการเข้าร่วมโครงการนี้  เขาเปิดรับสมัครเมื่อไหร่  คณะกรรมการเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีและสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครูได้ แถมยังสอบถามวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญ คือ ได้อะไรมาบ้าง

Advertisements

One thought on “ครุวิจัยพลังงาน-16 (ครูสลิลลา) : ได้แนวทางพัฒนาและอุทิศตน

 1. เรามีแหล่งพลังงานมากมายทั่วโลกที่ใช้ไม่มีวันหมด!!!

  แต่ไม่มีคนไทยสนใจแม้แต่คนเดียว !!!?

  แต่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ กำลังวิจัยอยู่

  ลองหาจาก google ดูครับ พิมพ์คำว่า จุดไฟ น้ำทะเล

  แล้วคุณจะรู้ว่า วิทยาการจะนำโลกไปสู่ยุคใหม่

  แล้วไทยล่ะ จะคอยตามสหรัฐเหมือนเดิมหรือไม่ ต้องติดตาม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s