ครุวิจัยพลังงาน-9 (ครูสุนันทา): ประยุกต์ใช้สอนเรื่องเซลล์

ได้ประสบการณ์สร้างชุดทดลอง กลับสู่ห้องเรียนด้วยความมั่นใจ 

สุนันทา  สุวรรณะ
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อ.หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

  

ช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือน มันน้อยนะสำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปรับมุมมองความคิด แต่ดีกว่าที่เราไม่ได้มาร่วม  ถ้ามาแล้วได้อะไร อย่างที่ได้กับตัวเอง ณ.วันนี้  จะมาตั้งนานแล้ว แต่ถึงจะช้ากว่าใครอื่นเค้า ก็ยังดีที่ได้เข้าร่วมมิใช่หรือ  

คะ…..ก็อย่างที่เกริ่นนำคะ…ดีใจนะที่ได้มีโอกาสและส่วนร่วมกับโครงการดี ดี ที่ทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สกว.  จัดโครงการที่มีประโยชน์กับครู  (มีแต่คนคาดหวังกับครู แต่ไม่มีใครหันมาพัฒนาครูอย่างจริงจังและถูกทาง)  การเข้าร่วมโครงการ ทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วความเป็นครูของเรามี  องค์ความรู้ของเราก็มี แต่เราขาดซึ้งกระบวนการสอน ที่จะทำให้ลูกศิษย์ของเรารับความรู้ที่เราถ่ายทอด ด้วยความเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ย้ำ..ใช้ได้จริง   เราขาดการเชื่อมโยง  เราขาดการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่ถูกต้อง  แม้เราจะเรียนมา ว่าการเรียนวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการ แต่ในบางครั้งเรามิได้ใช้ทักษะกระบวนการดังกล่าวได้อย่างหลากหลาย  พัฒนาตัวผู้เรียนได้ไม่เต็มศักยภาพที่เค้ามี   

หลังจากได้ร่วมโครงการ ตัวผู้เขียนเองได้มีโอกาสฝึกทักษะ  กระบวนการ  ลองปฏิบัติ จากตัวเองและเพื่อนครูที่ร่วมโครงการ ทั้งศูนย์พลังงานและศูนย์อื่น ๆ ทำให้ได้เห็นตัวอย่างและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  มีมุมมองที่กว้างขึ้น จากประสบการณ์หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้นำกลับเข้าสู่ห้องเรียน ถึงแม้ว่าเนื้อหาที่ไปฝึกอบรมมาจะไม่ตรงกับที่สอนจริงในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ผู้เขียนได้นำกลับมาใช้ คือกระบวนการสอนที่พยายามเน้นให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบของจริงมากที่สุด และได้ฝึกทำด้วยมือของตัวเอง  เพราะเชื่อว่าหากนักเรียนได้ทำด้วยตนเอง  คิดเอง ออกแบบเอง  เด็กเค้าก็น่าจะจำและเข้าใจได้มากขึ้น  (เหมือนที่เราเคยได้รับการฝึกและเรียนมาทั้งในตอนสมัยเรียนและหนึ่งเดือนที่ร่วมโครงการ

ผู้เขียนได้มีโอกาสสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น   ม. 1 เรื่อง เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ได้นำกระบวนการกลุ่ม  และการสร้างแบบจำลองโมเดลเซลล์ พืช เซลล์สัตว์โดยใช้ดินน้ำมัน มาใช้กับนักเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 52 คน รวมนักเรียนประมาณสามร้อยกว่าคน ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

สิ่งที่เห็นชัด เมื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบสร้างโมเดลเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ (โดยเราสอนเนื้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว) นักเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความสนใจกับงานที่กำลังทำและช่วยกันออกแบบ (เหมือนตอนที่เราพยายามหาคำตอบของการทำวิจัย เลย )  ผู้เขียนได้สรุปรายงานเรื่องนี้เป็นนวัตกรรมเล็ก ๆ ในการสอน   และสิ่งที่นำมาฝากวันนี้ เป็นผลงานของนักเรียนที่นักเรียนทำขึ้นจากความตั้งใจ  

  นักเรียนช่วยกันสร้างโมเดล 

    

ผลงานนักเรียนอย่างน้อย ณ.  วันนี้ หลังจากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครุวิจัย  จากที่เมื่อก่อนผู้เขียนได้แค่ คิดแต่ไม่เคยได้ทำ  วันนี้ผู้เขียนได้คิดและได้ทำแล้ว….ถึงแม้งานที่ออกมาจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ดีใจที่ได้คิดและถ่ายทอดออกมา และตั้งใจจะพัฒนาตนเองต่อไป.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s