ครุวิจัยพลังงาน-5 (ครูจรูญ) : สื่อการสอนเรื่องไบโอแก๊ส

ได้อุปกรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพหนึ่งชุด และใช้เป็นแบบอย่างให้ชุมชน

จรูญ อินเอก

โรงเรียนบ้านนาทองสุก อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา

E-mail : i.charoon@yahoo.com

การฝึกทำวิจัย 1 เดือน (เมษายน 2553) กับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ได้ทำวิจัยเรื่อง” การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรร่วมกับใบยางพารา และมูลสุกรร่วมกับทางปาล์ม ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตก๊าซชีวภาพ หาปริมาณก๊าซและศึกษาปริมาณพลังงานความร้อนที่ได้ 

กระบวนการฝึกทำวิจัยหนึ่งเดือนได้รับการดูแลจาก อาจารย์ กำพล ประทีปชัยกูล พี่เลี้ยง นาย ฉลาด ยืนยาว ผู้ช่วยวิจัย ได้รับความสะดวกด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แหล่งศึกษาค้นคว้า และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกทำวิจัย 30 วัน

หลังการอบรมได้นำไปใช้ที่โรงเรียน คือ

1. ได้ระบบถังหมักก๊าซชีวภาพ(Model)  ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตก๊าซได้จริง 1 ชุด และเป็นแบบอย่างในการขยายผลต่อไป

2. ได้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ เช่น ขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ  การประกอบถังหมัก ถังเก็บก๊าซ  วิธีการนำก๊าซไปใช้  การบำรุงรักษา

3. ได้สื่อการเรียนการสอน เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพหนึ่งชุด

4.  ได้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชน และชุมชนสามารถนำไปผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ในระดับครัวเรือนได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s