ครุวิจัยพลังงาน-12 (ครูยุทธศาสตร์) : ได้เรียนวิจัย

ได้ประสบการณ์แปลกใหม่

ยุทธศาสตร์   ฮาดดา
โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ   เซกา  หนองคาย
E-mail : yuttasath@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน(ลม) มอ. ปี 2553

การเข้าร่วมโครงการครุวิจัยพลังงาน 2553 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตลอดเดือนเมษายน 2553  ที่ผ่านมานั้นทำให้ได้ประสบการณ์มากมาย    เหมือนเป็นการเปิดโลกทรรศน์ใหม่ ๆ   ในทุก ๆ ด้าน  เพราะตามปกติการทำวิจัยจะเป็นงานของปริญญาโท  แต่นี่ทั้งที่ไม่ได้เรียน ป.โท แต่ก็ได้ทำวิจัยที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับ  ป.โท  หากเป็นการค้าก็นับว่าได้กำไรอย่างมาก  เพราะย่นย่อเวลาลงจาก 2 ปี เหลือเพียงเดือนเดียว หรือหากคิดแบบคณิตศาสตร์เวลา 1 เดือนนั้นคิดเป็น 4.17 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาที่ต้องเรียน  ป.โทจริง ๆ  ซึ่งน้อยมาก   อย่างไรก็ตามการทำวิจัยครั้งนี้ครุวิจัยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำรายงานการวิจัย 5 บท  อย่างปริญญาโท  ชิ้นงานจากการวิจัยตรงนี้นี่เอง ที่ต่างกับการเรียน  ป.โท อย่างเห็นได้ชัด 

ประสบการณ์ตรงจากการทำวิจัยต่างหาก ที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่ง เพราะต้องได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริง ๆ เท่านั้น  ไม่สามารถหาอ่านได้เอง จากหนังสือหรือตำราใด ๆ  ประสบการณ์ตรงทำให้เกิดความทรงจำที่ฝังแน่นทนนาน  ภาพบรรยากาศ อารมณ์ความรู้สึกผสานกับความรู้ จะเกาะเกี่ยวหลอมรวมกับประสบการณ์จากการวิจัยติดแน่น อยู่ในความทรงจำ   เมื่อนำมาถ่ายทอดย่อมเต็มไปด้วยชีวิตชีวาอย่างน่าสนใจ  ยิ่งหากมีการปฏิสัมพันธ์กับครุวิจัยคนอื่นด้วยแล้ว  ภาพความทรงจำยิ่งขยายเบ่งบานเต็มไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อย  เพราะครุวิจัยแต่ละคนต่างเป็นผู้ที่มีศักยภาพอยู่ในตัวมาบ้างแล้ว 

ผสมผสานกับการสื่อสารผ่านทาง Facebook ยิ่งทำให้เครือข่ายประสบการณ์ความทรงจำไม่มีขอบเขต  บางส่วนยังขยายต่อไปอีกเรื่อย ๆ  แม้จะเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ต่างจากประสบการณ์ของครุวิจัยพลังงานที่เพิ่มพูนแบบทวีคูณ ในช่วงเวลาเพียงแค่เดือนเดียวขณะทำวิจัย   แต่ก็อาจจะมีบ้างในขณะนี้ที่บางส่วนของความทรงจำเริ่มจะลืมเลือนไปตามกาลเวลา  ด้วยโซนแห่งความทรงจำนั้นไม่ได้รับการรื้อฟื้น  เช่นเดียวกับพืชที่ไม่ได้รับการดูแลรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย  ก็จะค่อย ๆ เหี่ยวเฉาลงไปทีละน้อย ๆ  

การเปิดโลกทรรศน์ใหม่หลังได้เรียนรู้ จากการเข้าร่วมโครงการครุวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะเมื่อใดก็ตามที่เปิดโลกทรรศน์ใหม่  สมองย่อมมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในบางสิ่งบางเรื่อง ที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อตนเอง  รวมถึงการเปลี่ยนความคิดและอาจส่งถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม   หรือสร้างความคิดหรือพฤติกรรมใหม่ ๆ เช่น  ออกมาในรูปการคิดและทำโครงการใหม่ ๆ ที่จะนำมาซึ่งความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  อาจกล่าวได้ว่าเกิดการพัฒนาหรือพัฒนาการก็ได้

โครงข่ายสมองของประสบการณ์และความทรงจำที่ได้รับการแต่งแต้มต่อเติมเมื่อคราวที่เข้าร่วมครุวิจัย  ย่อมเป็นเสมือนกับเซ็นต์เซอร์ที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับสิ่งเร้า ที่จะกลายมาเป็นองค์ความรู้ได้ดีขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ส่วนความว่องไวในการตรวจจับอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่น ๆ  เช่น อายุ เพศ สุขภาพร่างกาย  อุปนิสัย ความสนใจ สถานภาพทางครอบครัว    สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน  สถานที่  รวมทั้งจังหวะและโอกาส  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต ย่อมจะเกิดสิ่งที่ดีต่อการศึกษาของครุวิจัยทุกคน

โครงการครุวิจัยพลังงาน ปี 2553 จึงเป็นการพัฒนาครูโดยแท้จริง  ครุวิจัยจะแตกต่างครูคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ร่วมโครงการอย่างแน่นอน  หากมีเครื่องมือใดที่จะวัดได้ย่อมจะเห็นความแตกต่างนี้  เพราะกิจกรรมการวิจัยคือ กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาปัญญาโดยแท้  ตัวกระผมเองต้องขอขอบคุณ สกว. อีกครั้งที่มีโครงการดี ๆ เช่นนี้มอบให้แก่ครูผู้รักการวิจัย  รักที่จะเรียนรู้  และมีความสุขจากการได้รู้   แต่หากโครงการฯ มีการเพิ่มเรื่องเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ และรวมถึงการประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ครุวิจัยได้เลื่อนวิทยฐานะ  อย่างน้อยก็ได้วิทยฐานะชำนาญการ   ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดีจะสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ครุวิจัยได้สรรค์สร้างผลงานดี ๆ มอบสู่วงการศึกษาอย่างแน่นอน  หรือหากโชคดีมาก ๆ ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งมีค่าตอบแทนทางเศรษฐกิจ  ครุวิจัยท่านนั้นก็น่าจะได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือถึงขั้นเชี่ยวชาญพิเศษก็ย่อมจะเป็นการดีมาก ๆ  จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้อีกครั้งสำหรับโครงการครุวิจัยพลังงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s