ครุวิจัยพลังงาน-11 (ครูกฤตินันท์): ทำตู้อบแห้งได้เอง

ได้ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  รู้กว้างขึ้น แต่ยังไม่ได้ประยุกต์ใช้ 

กฤตินันท์ สอวิหค
โรงเรียนบ้านโคกสนวน จ.บุรีรัมย์
E-mail : vihock17@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

ตั้งแต่ผ่านกระบวนการอบรมที่นี่ แล้วคิดถึงมากๆ ทุกคนเลย ที่นี่ให้ประสบการณ์และความทรงจำที่ดี เพราะมาที่นี่เป็นครั้งแรก ตั้งแต่แรกเริ่มมาถึง ทุกคนดี  มีน้ำใจ  ได้อยู่กลุ่มอบแห้ง ของอาจารย์พีระพงษ์  มีน้องนัฏและน้องอรรถเป็นผู้ดูแล  เรามีสมาชิกด้วยกัน  3  คน  มาจากต่างถิ่นต่างภาค แต่เรามีความมุ่งมั่นเดียวกัน คือ ความรู้ที่จะนำกลับไปพัฒนานักเรียนของตน  ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้คือ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์   การหาค่าประสิทธิภาพต่างๆ ของตู้อบและผลิตภัณฑ์  ประโยชน์ที่ได้รับ   ตลอดจนกระบวนการการทำวิจัย 

ที่สำคัญที่นี่รับเฉพาะผู้ที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์  แต่เราไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์  แต่ก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ  ขอขอบคุณโครงการ  สกว.  ที่ให้โอกาส  เราสอนวิชากอท.นะ  ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ คือ สามารถผลิตเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้เอง (งานช่าง)  และสามารถถนอมอาหารได้ (อาหารและโภชนาการ)  ได้รับประโยชน์มากที่สุด

โอกาสต่อไป อยากให้โครงการนี้ยังคงอยู่ต่อไป  เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ นำไปใช้ได้จริงขอให้โครงการนี้ยังอยู่ จะสมัครมาอีกในปีหน้า เพราะที่นี่มีความรู้มากมาย ที่จะให้เราศึกษาอีกเยอะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s