ครุวิจัยพลังงาน-10 (ครูกิตติชัย) : ได้กระบวนการคิด

ได้จัดการเรียนการสอนโครงงาน

กิตติชัย ปัญญารมย์
ศูนย์ครุวิจัยพลังงาน มอ. ปี 2553

หลังจากร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานของชาวครุวิจัย ปี 53  ที่กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา รู้สึกตื่นเต้นกับความรู้และประสบการณ์ ของเพื่อนครู ของศูนย์ครุวิจัยทั้งหมดทุกๆ ศูนย์ ยิ่งช่วงเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในแต่ละศูนย์แล้ว ยิ่งยากเข้าไปเรียนรู้ให้ครบทุกๆ ศูนย์ ถ้าย้อนกลับไปในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาประสบการณ์ ที่ได้จากศูนย์พลังงานนั้นได้อะไรมากมาย ถือว่าเป็การจัดการเรียนรู้ดัวกระบวนการวิจัยให้กับครู เพื่อให้ครูนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียน โดยให้ครูได้คิด แก้ปัญหา ลงมือปฎิบัติ โดยใช้กระบวนการวิจัย

หลังจากที่ไดัรับความรู้จากศูนย์พลังงาน  ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา(Subject matter) หรือ สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Body of scientific knowledge) โดยจัดเป็นนิทรรศการให้ความรู้กับนักเรียน  นักเรียนได้ศึกษาจากภาพโปสเตอร์ที่ได้จากศูนย์พลังงาน และให้นักเรียนคิดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของพลังงาน โดยอิงและอาศัยบริบทของเราเอง เป็นผังความคิดโดยการแก้ปัญหานั้นจะต้องสดและใหม่เสมอ (รศ.ไพโรจน์) ผ่านกระบวนการวิจัย(โครงงาน) แล้วประกวดและแข่งขัน  ได้ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ ด้วยกระบวนการและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ คงพัฒนาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการวิจัย

สิ่งที่สำคัญ คือ ควรพัฒนาการเรียนรู้ มิใช่อยู่ที่ความคิดอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นอยู่กับการลงมือทำ ที่ต่อเนื่องและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวิจัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาความคิด ทั้งของครูและนักเรียน ในการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s