ครุวิจัยพลังงาน-3 (ครูสมาแอ) : ประดิษฐ์เครื่องอบแห้งสอนนักเรียน

นายสมาแอ กาเซ็ง 
โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล   สพท. ปัตตานี เขต 1
E-mail: smaae2523@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน(อบแห้ง) ปี 2553 

ความอดีต

การเข้าร่วมโครงการครุวิจัยพลังงาน ปี 2553 ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตลอดเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่าน ในครั้งนั้น  ทำให้ได้รับประสบการณ์มากมาย เหมือนเป็นการเปิดโลกทรรศน์ใหม่ ๆ   ในทุกๆ ด้าน เพราะปกติที่ผ่านมา จะทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรหรือการสร้างบทเรียน โดยทำในลักษณะการทำวิจัย 5 บทหรือ 6 บท แต่ในครั้งนี้ได้ทำในลักษณะบทความวิจัย ซึ่งก็ได้ความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อีกลักษณะหนึ่ง

ประสบการณ์ที่รับครั้งนี้ถือว่าหาได้ยากมาก เนื่องจากต้องได้รับจากการลงมือปฏิบัติจริงๆ เท่านั้น ไม่สามารถหาอ่านได้เองจากหนังสือหรือตำราใดๆ ประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดความทรงจำที่ฝังแน่นทนนาน ที่เราต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ภาพบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกผสานกับความรู้ที่หลอมรวมกับประสบการณ์  การวิจัยมันติดแน่นอยู่ในความทรงจำ   เมื่อนำมาถ่ายทอดมันเต็มไปด้วยชีวิตที่มีเรื่องน่าสนใจ    ผสมผสานกับการสื่อสารผ่านทาง Face book ทำให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์

ประสบการณ์ความทรงจำไม่มีขอบเขต

การทำวิจัยในครั้งนี้ยังพิสูจน์อีกว่า การทำวิจัยมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด ที่ค้นพบคือ ติดกับการคิดไม่ออกว่าจะทำเรื่องอะไร จะเริ่มอย่างไร จะเริ่มทำเมื่อไร และที่ไหน

และอีกพวกหนึ่ง คือ ทำทำไม ได้อะไร หรืออีกพวกหนึ่ง คือ ทำทำไม เสียเวลา หรือค่อยเอาของเพื่อนหลอก หรือค่อยจ้างเขาทำก็ได้ และในที่สุดบ่นกับตัวเองที่หลังว่า ทำไมตัวเองไม่มีอะไรเลย เพื่อนเพื่อนไม่ช่วย (สำหรับคนที่จะทำผลงาน)

ความปัจจุบัน

หลังจากที่กลับมาจากการวิจัยในครั้งนั้น มันเหนื่อยใช้ได้เหมือนกัน (แต่มันคุ้มค่าจริง) แต่ไม่ได้พักเลย  งานอบรมต่างๆ ก็เข้ามาหาคุณครูทันที ซึ่งเป็นงานรองของครูปัจจุบัน รองมาจากงานสอน และคุณครูหลีกเลี่ยงค่อนข้างจะยาก(…สั่งมา) หลังจากโรงเรียนเปิดเทอมมา คุณครูก็ได้รับตารางสอน และปีนี้ก็ต้องสอนเหมือนเดิม โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่ต้องสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ3 ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมาก เนื่องจาก การสอนเรื่องพลังงานกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ3 นักเรียนค่อนข้างเข้าใจยากและยิ่งกว่านั้น เป็นนักเรียนชนบทท้องถิ่นมุสลิม จะใช้ภาษาท้องถิ่น จะต้องสอนสองภาษาจึงจะสอนได้บ้าง

นอกจากนี้ได้จัดทำวิชาชีพท้องถิ่นเรื่องการถนอมอาหาร โดยจะให้นักเรียนใช้วิธีการต่างในการถนอมอาหาร รวมถึงการทำปลาตากแห้งโดยการพลังงานแสงอาทิตย์  ถึงแม้ไม่ใช่การอบแห้งก็ตาม(จะบอกว่าไม่มีเครื่องอบแห้ง) และกำลังจะทดลองทำเครื่องอบแห้งแบบง่ายผลิตจากไม้อัดเป็นตัวเครื่องอบและใช้พลาสติกใสเป็นแผงรับแสงอาทิตย์(คิดว่าจะได้ผล) แล้วนำไปทดลองอบดูก่อน ก่อนที่จะนำกระบวนการนี้ใช้กับนักเรียนต่อไป

สรุป

ขอบอกได้เลยว่า โครงารครุวิจัย เป็นโครงการที่ให้คุณครูทุกคนได้เรียนถึงกระบวนการการทำวิจัยที่แท้จริง  รู้จักที่จะคิดปัญหา วิธีการแก้ปัญหา กระบวนความคิด การเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสรุป การประเมินผล รวมถึงการนำเสนอข้อมูล และผลงานในการพัฒนาตนเอง และส่งผลถึงตัวนักเรียนเอง มันไม่ได้อยู่ในตำรา แต่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง ที่ถูกถ่ายจากเราเองโดยมีอาจารย์ทรงคุณวุฒิค่อนช่วยแต่งแต้มให้สมบูรณ์

สุดท้ายขอขอบ สกว.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะฟิสิกต์ มอ.หาดใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้คุณครูทุกคนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆในโครงการนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าคงได้ร่วมโครงการอีก

ขอขอบคุณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s