ครุวิจัยวิทย์ฯ ทางทะเล-1(ครูนิพนธ์): สร้างชุดสื่อการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ประทุมวงค์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
E-mail: nipon2526@gmail.com
ครุวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี 2553

สร้างชุดสื่อการศึกษา

การเรียนรู้ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งของข้าพเจ้า ในโครงการครุวิจัยปี 53  ของศูนย์วิจัยพี่เลี้ยงสถานีวิจัยทางน้ำ เกาะสีชัง ชลบุรี ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้นำองค์ความรู้และวิธีการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนและชุมชนพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์กับเพื่อนครูในโรงเรียน

            เริ่มต้นจากการสรุปงานจากการเข้าร่วมโครงการครูวิจัย เสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนในสิ่งที่ได้จากโครงการและแนวทางการขยายผลสู่นักเรียนดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์โรงเรียนและเฟสบุคส่วนตัว
  2. จัดทำเอกสารบทความวิจัย แจกคณะครู ในโรงเรียน
  3. นำเสนอรายงานผลการเข้าร่วมโครงการในที่ประชุมประจำเดือนของโรงเรียน

ซึ่งข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการขยายผลการเรียนรู้สู่นักเรียน ในชื่อโครงการ “ชุดศึกษาความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตแหล่งน้ำ ระบบนิเวศอุทยานน้ำหนองระแซซัน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์”
            และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่จะถึงนี้   ข้าพเจ้าได้กำหนดพื้นที่ดังกล่าว มาเป็นโจทย์การศึกษาวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  เป็นตัวอย่างในการเก็บข้อมูลภาคสนามการศึกษา ในการสอนโครงงานแบบงานวิจัย นี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นการขยายผลการเรียนจากเข้าร่วมโครงการครุวิจัย 53 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)  ได้ประสบการณ์ทำวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดประสบการณ์การจัดการการเรียนรู้  มีทั้งแบบการเสวนาและการจัดโปสเตอร์ นับว่าเป็นความโชคดีของข้าพเจ้า ที่ได้องค์ความรู้ที่ได้จากการครุวิจัยครั้งนี้   นำมาไปเชื่อมโยงขยายผลสู่การเรียนการสอนที่โรงเรียน ในรูปของสื่อการสอนหรือชุดการเรียนการสอน หรือรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในวันข้างหน้า และถ้ามีโอกาสจะขอเข้าร่วมโครงการนี้ที่ศูนย์อื่นๆอีกแน่นอน รอพบกันในงานการประชุม ครุวิจัย สกว.ประจำปี 2553 ในหัวข้อ“รวมพลครุวิจัย: ถอดบทเรียนแลกความรู้”  นะครับ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s