ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร-1 (ครูณัฐพงษ์): สร้างกิจกรรม

ได้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอน

ณัฐพงศ์  มนต์อ่อน
โรงเรียนสระแก้ว  จ.สระแก้ว
ศูนย์ครุวิจัยเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร
E-mail: nutatsk.2244@gmail.com, wutatsk_2244@hotmail.com

ในฐานะครูสายการสอน ของโรงเรียน ได้ฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย สกว. ณ ศูนย์พี่เลี้ยงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ได้นำความรู้จากการอบรม ไปใช้ในการเรียนการสอน มีดังนี้

1. ถ่ายทอดประสบการณ์การ ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ เช่น สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ก จ.สระบุรี , ตลาดน้ำ , บริษัทเบทาโก เป็นต้น ให้กับนักเรียน โดยเน้นหนักไปทางด้านการวิจัยกับอุตสาหกรรม

2. สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแล ฝึกการจิตนาการ เช่น กิจกรรม “ความรู้จากห่อขนม” โดยให้นักเรียนพิจารณาห่อขนม ที่นักเรียนเห็นตามท้องตลาดหรือห้างสรรพสินค้า แล้วคิดหาเหตุผลประกอบในด้านต่างๆ เช่น ชื่อสินค้า , รูปร่าง ลักษณะของห่อขนมหรือขนมภายในห่อ , รสชาติ แล้วให้นักเรียนคิดขนมของนักเรียนเอง  โดยออกแบบ ทั้งขนมภายในห่อและรูปลักษณ์ของห่อขนม พร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วย

3. สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลใน อินเตอร์เน็ต

4. เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และวิจัยของนักเรียน โดยนำขั้นตอน รูปแบบของงานวิจัย ตลอดจนตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ไปเป็นตัวอย่างประกอบการตัดสินใจในการเลือกทำวิจัยของนักเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s