ครุวิจัยไดโนเสาร์-1 (ครูวุฒิศักดิ์): จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์

จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์

วุฒิศักดิ์  บุญแน่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: wutthisakcomplete@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ปี 2553

สวัสดีครับ ผมวุฒิศักดิ์  บุญแน่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการครุวิจัย ปี 2553 ที่ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมโครงการ
สิ่งแรกที่ได้นำมาใช้คือ การจัดแสดงตัวอย่างหิน ตัวอย่างไม้กลายเป็นหิน และตัวอย่าง fossil ที่เก็บตัวอย่างมาจากการเข้าร่วมโครงการ นำมาจัดแสดงที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน และใช้เป็นสื่อการสอน ในเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และสื่อการสอนเรื่องหิน แร่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีการดูลักษณะของหิน ไม่รู้จักการดูลักษณะ fossil ไม่รู้จักไม้กลายเป็นหิน
ประการที่สองการต่อยอดความรู้ โดยการนำนักเรียนเขียนข้อสนอโครงการยุววิจัยยางพารา เพื่อจะได้นำเอาความรู้ระเบียบวิธีวิจัย มาใช้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
และประการที่สาม การต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ โดยนำเสนอโครงการการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ กับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) เพื่อจัดโครงการนักสืบเสาะธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ (Inquiry Geology and Fossil Project ) เพื่อนำนักเรียนฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร ที่มีจำนวนมากในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฝึกประสบการณ์การสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูและผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรธรณี คือ ดร.วราวุธ สุธีธร เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสร้างสื่อสารคดีถ่ายทอดไปยังกลุ่มเพื่อนๆ โรงเรียนอื่นหรือจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเพื่อนๆโรงเรียนอื่นต่อไป
จากประสบการณ์ที่ได้รับ มิได้เป็นแค่ความรู้และประสบการณ์เท่านั้น แต่รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับหน่วยงานศูนย์พี่เลี้ยง รวมทั่งเพื่อนๆ ครูโรงเรียนอื่น ที่จะประสานสัมพันธ์ความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อจะพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ พัฒนาผลงานทางวิชาการของครู สิ่งเหล่านี้คือ ประโยชนมากมาย ที่เกิดขึ้นจากโครงการครุวิจัย ของ สกว.
ดังนั้นถ้าจะพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศ พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการของเยาวชน ที่มีค่าแนวโน้มต่ำลงที่ผู้ใหญ่หลายๆ คนก็ทราบ ก็จะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูและกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน ที่ไม่ยึดติดกรอบเฉพาะในโรงเรียนหรือในหลักสูตรอย่างเดียว ในความคิดของกระผม รัฐบาลใช้งบประมาณมหาศาล ในการทำหลายๆ สิ่ง  แต่ถ้าใช้งบประมาณกับการพัฒนาการศึกษา คงทำให้คนในชาติและเยาวชนของชาติได้ประโยชน์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s