ครุวิจัยพลังงาน ปี 51(ครูไพบูรณ์)-1 : ใช้สอนและฝึกกระบวนการ

ไพบูรณ์  วิมลรัตน์
โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา  สพท.เชียงราย 4
E-mail:
ครุวิจัยพลังงาน ปี 2551
จากการร่วมงานโครงการครุวิจัยเป็นเวลา  3  ปี  ได้หลักการ และนำงานวิจัยไปใช้ในงานหน้าที่  ดังนี้

1)   ในด้านการเรียนการสอน
– พลังงาน และพลังงานทดแทน  ได้นำหลักการวิจัยมาวิเคราะห์  ปรับบทเรียนใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหา (มอ.หาดใหญ่)
– เรื่องป่า (จาก มมส.)  ได้นำหลักการมาใช้ในการปลูกป่าทดแทน, การวิเคราะห์แผนงานการรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีแนวโน้มจะหมดไป
– เรื่องอวกาศ(จากหอดูดาวเกิดแก้ว)  ได้นำหลักการมาวิเคราะห์, ดาวเทียมและบรรยากาศของโลกให้นักเรียนรู้จักอวกาศและสิ่งสัมพันธ์ของโลก

2)  ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
– นำหลักการวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ นำมาปรับเป็นการวิเคราะห์สั้น ๆ ให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการคิด, การวิจัยต่าง ๆ
–  ฝึกการวิจัยง่าย , ต้องการนำข้อมูลสรุปมาเป็นหลักการวิจัยอย่างไม่ลึกซึ้งมากนัก, รู้จักขั้นตอนการเขียนรายงานวิจัยอย่างถูกต้อง

3)  ฝึกให้เด็กมีสมาธิ ในการทำงานอย่างแน่วแน่ มุ่งผล
การทำงานเป็นที่ตั้ง, มีความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อ นำผลการวิจัยนั้นมาสรุปเป็นข้อมูล เขียนรายงานการวิจัยอย่างมีแบบแผน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s