ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม-2 (ครูสุคนธ์): สอนนักเรียนทำโครงงาน

สอนนักเรียนทำโครงงาน

สุคนธ์  จารุสาร
โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
E-mail: sukonJ@gmail.com
ศูนย์ครุวิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมโครงการครุวิจัย สกว. ปี 2553   ได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาสอนนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในการสำรวจระบบนิเวศรอบโรงเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาและรวบรวมเมล็ดพันธ์พืช ให้นักเรียนทำโครงงาน “เลี้ยงไส้เดือนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่มีผลต่อผักกาดเขียวกวางตุ้ง” “การศึกษาการเจริญเติบโตและการทำเครื่องดื่มน้ำปั่นต้นอ่อนข้าว” ซึ่งส่งเข้าร่วมประกวด ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

โครงงาน “เลี้ยงไส้เดือนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่มีผลต่อผักกาดเขียวกวางตุ้ง” ของนักเรียนม.ต้น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาค

จากการที่ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ พบว่านักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ได้ให้นักเรียน ม. 3 ทำโครงงานเรื่อง “ยาฆ่าหญ้าไร้สารพิษเพื่อทดลองใช้”  หากได้ผลดีแล้วจะได้จะนำผลการทดลองนี้เผยแพร่ให้ผู้ปลูกยางพาราใช้กำจัดหญ้าในสวนยางที่ปลูกกันจำนวนมากในอำเภอเลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร และอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s