ครุวิจัยพลังงาน-1 (ครูเฉลิม) : พาครูสอนแบบโครงงาน

เฉลิม  ปานมา
ผอ.โรงเรียนบ้านใสถิน จังหวัดนครศรีธรรมราช
E-mail: panmacha@gmail.com
ครุวิจัยพลังงาน ปี 2553

การวิจัยเป็นเรื่องที่ยากสำหรับครูระดับประถมศึกษา  ปัจจุบันสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  พยายามส่งเสริมให้ครูทุกคนทำวิจัย  ส่งผลให้ครูหลายคนต้องขอเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด  เพื่อหลีกหนีการทำวิจัย   โชคดีที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครุวิจัยพลังงานปี 2553  และทำวิจัยเรื่อง การอบแห้งโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และลมร้อนแบบผสมผสาน
การฝึกทำวิจัยในครั้งนี้  ทำให้รู้ว่าการวิจัยนั้นไม่เหมือนกับที่ครูเราเคยคิดมาก่อน ว่าการวิจัยคือการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลข ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้เห็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการวิจัยแบบที่คาดไม่ถึง เราเคยมองข้ามเพราะคิดว่าระดับมหาวิทยาลัยต้องมีเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยต้องทันสมัย  ต้องมีห้องแล็ปที่โอ่อ่า เอาจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่คิด  เลยต้องปรับความคิดใหม่ทั้งหมด  จนสามารถรับรู้และปฏิบัติการวิจัยร่วมกับน้องๆได้

ผลงานที่ออกมาน่าพอใจ สามารถทำได้ทันกับเวลาที่กำหนด  ทั้งๆที่ไม่มีพื้นฐานในด้านฟิสิกซ์ ด้านวิทยาศาสตร์  แต่ก็สามารถเรียนรู้กับเพื่อนๆ ที่มาร่วมทำวิจัย  จนพูดได้เต็มปาก เต็มคำ ว่าคณะครูที่เข้าร่วมโครงการครุวิจัยพลังงานในครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากที่สุดเพราะข้าพเจ้ามาจากศูนย์ แต่เมื่อจบหลักสูตรข้าพเจ้าสามารถทำได้หลายอย่าง เช่น การเก็บข้อมูล   การนำเสนอด้วยกราฟ   การทำเพาเวอร์พอยด์   การส่ง E-mail  การใช้เฟสบุค  การนำเสนอวิดีโอ  และอีกหลายอย่าง ที่ได้รับความรู้จากคณะพี่เลี้ยง อาจารย์  และเพื่อนผู้ร่วมทำวิจัย
เมื่อกลับไปยังโรงเรียน  ได้นำแนวคิด  วิธีการจัดการเรียนการสอนไปแนะนำแก่เพื่อนผู้ร่วมงาน   ให้เปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช้การสอนแบบโครงงาน คงจะทำให้นักเรียนสนใจ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขกับการเรียน  เพราะข้าพเจ้าทดลองมาแล้วในขณะฝึกทำวิจัยในโครงการครุวิจัย  ครูในโรงเรียนหลายคนยอมเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ข้าพเจ้าพยายามสอนให้นักเรียนค้นพบด้วยตนเอง นำนักเรียนออกนอกห้องเรียน  ทดลอง  ค้นคว้า  หาข้อสรุปด้วยตนเอง นักเรียนก็มีความสุขกับการเรียน และยังรู้จักตั้งคำถาม
การฝึกของครุวิจัยพลังงานนั้น  ข้าพเจ้าได้ทำเรื่องการอบแห้ง  จึงได้นำวิธีการและแนวคิดไปปรับใช้ที่โรงเรียน  โดยให้นักเรียนเก็บดอกไม้ใบไม้ในโรงเรียนและที่บ้าน   ลองมาอบโดยใช้พลังงานจากแสงแดด  แล้วนำผลผลิตมาใช้ทำยาดับกลิ่นในตู้เย็น ในรถยนต์ นักเรียนสามารถคิดต่อ ถึงการนำผลลิตเหล่านี้มาเติมกลิ่นที่ลูกค้าต้องการ  และทำผลิตภัณฑ์สวยงาม แต่มีปัญหาที่แสงแดด มีเป็นบางวัน  คงต้องเสริมต่อด้วยลมร้อนในลำดับต่อไป
การเข้าร่วมโครงการครุวิจัยในครั้งนี้  ได้แนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอนที่นำไปถ่ายทอดต่อให้ครู  คงจะส่งผลต่อการพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนตำแหน่งในระดับต่อไป

ขอขอบคุณ สกว.ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาโดยเอาครูเป็นสื่อ ขอขอบคุณมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ที่พยายามพัฒนาครูที่จัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน อันเป็นรากฐานของการศึกษา  ถ้ามีโครงการนี้ทุกปี คงพัฒนาครูให้มีคุณภาพได้มากมายอันส่งผลให้การศึกษาของไทยพัฒนาได้อย่างแน่นอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s