ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิดเพื่อสร้างโจทย์และออกแบบการวิจัยสำหรับโรงเรียน”

โครงการผู้บริหารทำวิจัย (สำหรับจังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อเรียนรู้การทำวิจัยในโรงเรียน  ด้วยการเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์ และออกแบบวิธีวิจัย  ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30 – 15.30 น.สถานที่จัดประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

กำหนดการ

08.00-08.30  น.    ลงทะเบียน
08.30-09.00  น.    พิธีเปิด  โดย  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช
09.00-10.00  น.    แนะนำหลักการทำวิจัย และวิธีคิด
โดย  รศ.ไพโรจน์  คีรีรัตน์  ผู้ประสานงานโครงการผู้บริหารโรงเรียน
10.00-10.30  น.    ฝึกการคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างโจทย์วิจัย
10.30-10.45  น.    พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
10.45-11.15  น.    แนะนำหลักการใช้ผังความคิด ในการกำหนดวัตถุประสงค์
11.15-12.00  น.   ปฏิบัติการคิดและกำหนดวัตถุประสงค์
12.00-13.00  น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30  น.   แนะนำองค์ประกอบของข้อเสนอโครงการ
13.30-14.30  น.   ฝึกการคิด ในการออกแบบวิธีการวิจัย
14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
14.45-15.30  น.   นำเสนอวิธีการวิจัย
15.30 น.               สรุปและปิดประชุม

การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าฝึกอบรม
1. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและบริบท  ตามแบบสอบถาม
2. อ่านทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  การจัดการ  ผลงานวิจัย
3. ดู  VDO การจัดการเรียนการสอน ที่ www.thaiteachers.tv เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม
4. ข้อมูลของโครงการผู้บริหารโรงเรียนทำวิจัย  ดูได้ที่ www.kruvijai.wordpress.com
………………………………………………………………………………………………….

การตอบรับการเข้ารับการอบรม  กรอกรายละเอียดดังนี้
ชื่อ…………………………………ตำแหน่ง……………………..ร.ร……………………….
1.  ส่งทาง email :  nounyaisut@hotmail.com
หรือส่งได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช
2.   โทร  0-8564-15277  นางนวลใย  สุทธิพิทักษ์  /
………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s