ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

ในปี 2553 เปิดเป็นศูนย์พี่เลี้ยงเป็นปีแรก มีครูเข้าฝึกทำวิจัย จำนวน 28 คน ดังนี้

ที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด E-mail
1 ซูเฟียน ยูโซะ บ้านตันหยง ปัตตานี krudam02@gmail.com
2 ถาวร หนูสุข วัดหอยกัน นครศรีธรรมราช sakrapeesci21@gmail.com
3 ธนาธิป หลีกันชะ ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สงขลา siripornsukon@gmail.com
4 ธมกร มังกรทอง วัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) อ่างทอง sarot_sangthong@hotmail.com
5 นฤนาท วัฒนวงษ์ ชุมชนบ้านน้ำดิบ แม่ฮ่องสอน ipin26_@hotmail.com
6 บรรเจิด ถาบุญเรือง อนุบาลปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน wattanaporn39@gmail.com
7 บุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล บ้านโคกหาร กระบี่ Tavorn905@gmail.com
8 พัศยา สันสน ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร sawetvaree@gmail.com
9 พิรุณพร อินถา บ้านหัวเมือง น่าน yongjit@gmail.com
10 พุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร เมืองนครพนม นครพนม varinrumpai9@gmail.com
11 มยุรี  อุสมาน หวังดี สงขลา sutinPh@gmail.com
12 ยงจิตร ศิลาพิมพ์ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด kruslim33@gmail.com
13 ยุพาพรรณ วรรณสาย หกสิบพรรษาพิทยาคม อุบลราชธานี   9kainooy@gmail.com
14 รัชนี มุ่งวัฒนกุล วรพัฒน์ สงขลา tamakorn.mu@gmail.com
15 วรลักษณาวลัย ยงสืบชาติ บ้านวังตง สตูล pirun2553@gmail.com
16 วรินรำไพ แถวกระโทก นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ putjohn@gmail.com
17 วัฒนา คงทน เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์ msn1_137@hotmail.com
18 วัฒนาพร เพชรรัตน์ เกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา bonus_nn@hotmail.com
19 วารุณี ธรรมขันธ์ ทองสวัสดิ์วิทยาคาร แม่ฮ่องสอน waralak_kruying@hotmail.com
20 วารุณี เลิศวิชัยกุล ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ juover1@gmail.com
21 ศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ย คลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ usa_sci@hotmail.com
22 ศิริพร สุคนธ์ บ้านท่าคุระ สงขลา chuworraluk@gmail.com
23 สาโรจน์ สังข์ทอง ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ สงขลา naampat84@gmail.com
24 สุทิน ฝ่ายนา ภู่วิทยา นครราชศรีมา mauree.us@gmail.com
25 สุธีปกา หมื่นชนะ การเคหะท่าทราย กรุงเทพ tt.wannasai@gmail.com
26 อัตตพงษ์ เรืองวัณณภา กุดชุมวิทยาคม ยโสธร Poppynana6@gmail.com
27 อุษณี ขุนจันทร์ ศิริพงศ์วิทยา สงขลา meenchana@hotmail.com
28 ยูวารีเยาะ อาแวปูเต๊ะ บ้านปลักปลา นราธิวาส katyou1@hotmail.com
Advertisements

One thought on “ครุวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s